pondelok 18. marca 2013

Svätí na každý deň - 19. marec: Jozef

19. marec
Jozef


 Dnes je osobitne radostný deň pre veriacich. Pripomíname si svätého Jozefa - patróna rodiny. Aj dnes, ak majú rodiny trápenie, tento svätec dokáže účinne pomôcť. Stačí, aby rodičia prosili svätého Jozefa o príhovor u Boha.
 Mnohí veriaci vedia, že svätý Jozef naozaj pomáha z nebies rodičom. Za svojho života tento chudobný tesár z Nazareta bol zasnúbený s Máriou, čo v tom čase u židov znamenalo, akoby šlo o manželstvo. Jozef zbadal, že jeho snúbenica je v požehnanom stave, hoci on ju ešte ako manželku nepoznal. Keďže bol spravodlivý, chcel ju potajme prepustiť. Nechcel tak urobiť verejne, lebo by Márii ublížil.
 Podľa Matúšovho evanjelia sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal mu: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov."
 Pred zákonom sa Jozef stal otcom Ježiša. Preto neskôr, keď začal verejne účinkovať, ľudia o Kristovi hovorili: "Skade má takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn?"
 Jozef pochádzal z Dávidovho rodu a bol chudobným tesárom. Keby nebolo Jozefa, ktorý pred zákonom vystupoval ako otec Ježiša, tak by Panna Mária trpela pred ľuďmi veľkú potupu, ak by sa jej syn narodil mimo manželstva. Preto je svätý Jozef ochranca a patrón rodiny, na ktorého príhovor Boh pomôže trpiacim rodičom.
 Jozef chránil Svätú rodinu pred potupou, ale aj pred zlobou a bol jej živiteľom. Podľa evanjelia šiel Jozef s Máriou do Betlehema, lebo bolo sčítanie ľudu. Z tohto mesta pochádzal Dávidov rod. Tam sa narodil Ježiš v jaskyni pre zvieratá, teda v maštali, lebo chudobný tesár sa nemal kam v Betleheme podieť.
 V evanjeliu sa píše, že keď prišli Traja králi z Východu, vošli do domu, kde uvideli dieťa. Teda Jozef sa už rodine postaral o dom. Po ôsmich dňoch od narodenia dal dieťaťu pri obriezke meno Ježiš. Po štyridsiatich dňoch ho obetovali v chráme v Jeruzaleme Bohu, ako bolo zvykom u židov od oslobodenia z Egypta - obetovať Bohu všetko prvorodené. Potom sa vrátili do Betlehema, kam prišli Traja králi pokloniť sa narodenému Kráľovi kráľov. Až potom vo sne Pánov anjel vnukol Jozefovi, aby ušli do Egypta: "Lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil."
 Pánov anjel sa opäť vo sne zjavil Jozefovi po Herodesovej smrti, aby mu oznámil, že sa môžu z Egypta vrátiť do Izraela. Usadili sa v Nazarete, čím sa naplnili proroctvá, že Boh z Egypta povolá svojho syna a "budú ho volať Nazaretský".
 Pobyt v Egypte sa odhaduje až na dva roky. Podľa kresťanskej tradície bývali v osade severovýchodne od Káhiry. V evanjeliu sa o svätom Jozefovi naposledy píše, keď mal Ježiš dvanásť rokov a v Jeruzaleme sa rodičom na veľkonočné sviatky stratil. Našli ho až na tretí deň v Božom chráme. Pri Ježišovom verejnom vystúpení sa v evanjeliu hovorí: "Vari to nie je tesár, syn Márie?"
 Z toho vyplýva, že Ježiš sa vyučil remeslu po Jozefovi, ktorý už v tom čase nežil. Máriu živil tesárskym remeslom jej syn Ježiš. Znamená to, že svätý Jozef zomrel ešte pred tridsiatimi narodeninami Ježiša. Svedčí o tom aj fakt, že Ježiš z kríža zveril svoju Matku do opatery učeníka apoštola Jána.
 Svätý Augustín napísal, že v nebi nie sú všetci svätí rovnako blízko k Bohu: "Veľkosť hviezd raja závisí aj od toho, či sú viac alebo menej blízko k Slnku spravodlivosti, ktorým je Ježiš Kristus. A k Nepoškvrnenému mesiacu, ktorým je presvätá Panna Mária. Nik nemôže byť bližšie k Ježišovi a k Márii ako svätý Jozef, keďže je pestúnom jedného a najčistejším ženíchom druhej."
 Druhý sviatok svätého Jozefa v liturgickom kalendári je 1. máj - je to sviatok Jozefa robotníka.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára