piatok 1. marca 2013

Svätí na každý deň - 1. marec: Albín

1. marec
Albín


    Svätý Albín sa narodil vo Francúzsku v roku 469 v starej šľachtickej rodine pochádzajúcej z Anglicka. Napriek svojmu pôvodu sa rozhodol prežiť svoj život v tichu kláštora pri meste Nantes. Tu sa utiahol do vlastnej viery, keďže bohatstvo a moc nemali preňho žiadnu cenu. Naučil sa v kláštornom živote umeniu ustavičnej modlitby. Čiže aj keď navonok pracoval v záhrade, alebo v kuchyni, neustále sa modlil k Bohu.
    V roku 504 sa ako tridsaťpäť ročný Albín stal opátom kláštora. Bratov v reholi neviedol k zbožnosti slovami, ale skutkami. Pristupoval k bratom v kláštore osobným príkladom, ktorý dokázal zapáliť srdcia rehoľníkov tak, že kláštor sa stal vzorovým v zbožnosti a dobrote pre celú krajinu. Nečudo, že v roku 529 v meste Angers verejnou aklamáciou - vyvolaním davu ľudí, si za biskupa zvolili práve Albína. Ten odmietal túto poctu. Mal šesťdesiat rokov a celý život prežil medzi múrmi kláštora.
    Nakoniec súhlasil so svojim vysvätením za biskupa a prišiel do Angers. Tu pokračoval vo svojom živote, aký viedol v kláštore. To znamená, že len rozšíril svoje účinkovanie okrem mníchov aj na občanov jeho biskupstva. Každý k nemu smel prísť a vysťažovať sa mu so svojimi problémami. Každému sa Albín snažil pomôcť, nebol teda biskupom - vládcom nad veriacimi, ale biskupom - pomocníkom, či so sebe vlastnou pokorou až sluhom blížnych. Takí by mali byť verejní funkcionári aj dnes na všetkých stupňoch úradov.
    Aj Albín mal v šiestom storočí vo Francúzsku starosti. Bol vtedy zaužívaný zvyk sobášenia medzi príbuznými. Albín otvorene vystupoval proti týmto praktikám a to rovnakým spôsobom voči bohatým občanom, ako aj proti chudákom.
    Cirkev vo väčšine prípadov tento zvyk tolerovala. Mnohí jej predstavitelia vo Francúzsku sa báli otvorene kritizovať bohaté šľachtické rody, ktoré nechceli prísť o majetky, tak sa snažili o manželské väzby v rámci rodín.
    Albín nemal problém vystúpiť a verejne kritizovať aj mocné kniežatá. Problém mal, aby dosiahol jednotu predstaviteľov cirkvi v tejto otázke, aby nik netoleroval tento škaredý a škodlivý manželský zvyk. Nakoniec sa Albínovi podarilo v roku 538 zvolať do Orleansu cirkevný snem francúzskych biskupov, kde konečne došlo k dohode, že nebudú súhlasiť s manželstvami medzi pokrvnými príbuznými.
    O dvanásť rokov neskôr 1. marca v roku 550 v Angers svätý Albín zomrel vo veku osemdesiatjeden rokov a pochovali ho tu v kostole svätého Petra. Príklad života Albína nám zostal dodnes.
    Tento biskup sa teší veľkej úcte okrem Francúzska aj v Nemecku, či v Anglicku, odkiaľ pochádzala jeho rodina, ale aj pre nás v susednom Poľsku. Albín dokázal na verejnosti vystupovať ako ochranca biednych, starých, chorých a trpiacich, ale aj ako prísny kritik tých, ktorí nedodržiavali Boží zákon a snažili sa pre vlastné majetky o nemorálne manželské zväzky.
    Albín sa stal pre mnohých inšpiráciou, ako dosiahnuť najväčšiu radosť za života. Nie je ňou majetok a luxusný život, ktorý Albín odmietol už v mladosti. Ani manželské šťastie. Albín zažíval nezvyčajné radosti v neustálej prítomnosti Boha, ktorú vďaka ním ustavične vykonávanej modlitbe, cítil už na Zemi.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára