sobota 16. marca 2013

Svätí na každý deň - 17. marec: Patrik

17. marec
Patrik


 Svätcov poznáme podľa znakov, s akými sú vyobrazení. Dnešný svätec má v znaku ďatelinu. Pomocou nej vysvetľoval svätý Patrik v 5. storočí v Írsku Najsvätejšiu Trojicu. Tak ako ďatelina má tri lístky, ktoré z nej robia medzi inými rastlinkami ďatelinu, tak sa Boh prejavuje tromi spôsobmi - ako Otec, syn a Duch svätý.
 Patrik ohlasoval kresťanstvo medzi Írmi v časoch, keď pôvodné obyvateľstvo ovládali ešte pohanské prírodné náboženstvá na čele s ich druidmi. A tí sa snažili Patrika zbaviť. Pripravovali mu viacero pascí, atentátov, utrpení a prekážok. On sa z nich úprimne tešil. Tak o tom neskôr napísal: "Každý deň som bol pripravený, že ma buď zatknú, odvlečú do vyhnanstva, alebo že ma odsúdia na smrť. Kiežby mi Boh dal milosť, aby som mohol vyliať za neho svoju krv."
 Patrik zomrel prirodzenou smrťou vo veku takmer sedemdesiatichsiedmich rokov, čo je priam neuveriteľné a preto radostnejšie poznanie. V Írsku mu šlo o život každý deň a predsa Boh mu nedal zahynúť. Pritom Patrik nebol Ír. Narodil sa v Británii, kde bol vlažným kresťanom. Jeho otec sa neskôr po smrti Patrikovej mamy stal kňazom, ale to už bol Patrik ukradnutý od svojej rodiny vo veku šestnástich rokov a predaný do otroctva v Írsku.
 Tu slúžil ako otrok v postavení sluhu, ktorý pásol v horách dobytok. V tejto samote a smútku sa obrátil k Bohu. V ňom hľadal útočisko. Nebyť tohto utrpenia, ťažko si predstaviť, že by sa stal z Patrika svätec. Jeho otec bol totiž zámožným mestským radcom a mladý Patrik, kým žil na slobode, o vieru neprejavoval žiadny záujem. V trápení našiel živého Boha. Ten mu po šiestich rokoch potupného postavenia sluhu - otroka vnukol vo sne predstavu, že má z hôr ujsť a utekať k pobrežiu mora. Tam má nájsť loď, ktorá ho vyslobodí z írskeho otroctva.
 Patrik po prebudení ušiel a dostal sa k moru, kde kotvila loď. Jej kapitán ho odviezol do Francúzska. Tu sa Patrik stretol so svätým biskupom Germánom, ktorý ho po štúdiách vysvätil za kňaza. Pápež Patrika vyslal ako biskupa do pohanského Írska hlásať kresťanstvo. Vrátil sa na ostrov svojho otroctva a odvtedy sa Írsko volá aj ostrovom svätcov. Také požehnané dielo tu zanechal.
 V Írsku bolo viacero kmeňových náčelníkov, ktorí vládli množstvu malých štátov. Patrik chodil od kmeňu ku kmeňu a hlásal Božie slovo napriek pascam uloženým na jeho život zo strany druidov. Kmeňových náčelníkov sa Patrik snažil získať aj nákladnými finančnými darmi, ktoré rozdával zo svojho majetku, ktorý zdedil po otcovi. Takto o tom hovoril: "Predal som svoje grófstvo pre dobro iných.“
 Patrikovi sa podarilo založiť viacero veľkých a vplyvných kláštorov pre mužov, ale aj pre ženy. Ženské rehoľné rády bola v cirkvi novinka, takže Patrikovi patrí viacero prvenstiev v dejinách. Dodnes môžeme naňho spomínať s radosťou v srdci, že takýto svätec žil a dokázal sa vzdať všetkých majetkov pre dobro iných. Viackrát bol v pohanskom Írsku za hlásanie evanjelia väznený, ale nakoniec jeho misia šťastne skončila.
 Z Írska sa v dejinách zasa množstvo iných svätcov a misionárov dostalo do sveta, kam roznášali kresťanstvo po stáročia. Patrik je apoštolom nielen Írska, ale vďaka vysťahovalcom ho uctievajú v Spojených štátoch amerických. V Chicagu je deň svätého Patrika veľkolepými oslavami, pri ktorých ešte aj v rieke tečie na počesť svätca na zeleno nafarbená voda.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára