nedeľa 27. októbra 2013

Svätí na každý deň: Júda Tadeáš a Šimon Horlivec

28. októberJúda Tadeáš a Šimon Horlivec


Často od ľudí, ktorí neveria, počujeme, že ak by bol Boh, nuž by nedopustil to či ono. Ľudia si osobujú právo súdiť Boha. Vo viere poznáme apoštola, ktorý osobitne pomáha ľuďom pri ich žiadostiach o príhovor v ich ťažkostiach a tak sa aj k nemu modlíme:
"Pán Boh ťa obdaril tou milosťou, že mocnou prímluvou svojou pomáhaš ľuďom aj v najzúfalejších prípadoch."
Je to Júda Tadeáš, ktorý nám zanechal v Novom zákone list adresovaný všetkým kresťanom. Varuje v ňom ľudí pred poblúdením a hriechmi. Bol Ježišovým bratrancom, lebo bol synom Márie, ktorú Sväté písmo uvádza ako sestru Panny Márie a jeho otcom bol Kleofáš. Júda bol ženatý, mal viac detí a bol roľníkom. Poznal radosti aj starosti života. A predsa v liste varuje kresťanov pred niečím úplne iným, ako pred biedou tela:
"V poslednom čase prídu posmievači, čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí," píše v liste.
Varuje veriacich pred pádom do bludu. A bludom je zjavne aj tvrdenie, že Boh nejestvuje len preto, že sa na svete deje toľko neprávostí.
Júda Tadeáš sa sám pýtal Ježiša, ako sa dozvedáme z evanjelia apoštola Jána, prečo sa chce zjaviť apoštolom a nie svetu. Spasiteľ odpovedal:
"Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok."
Po smrti u Boha dosiahne každý spravodlivosť, kto ju hľadá už na Zemi. Boh je spravodlivý sudca, aj keď my ľudia jeho súdy nedokážeme pochopiť. A to je dôvod na našu radosť, akú mal z ohlasovania evanjelia aj Júda Tadeáš. Podľa Svätého písma vykonal množstvo apoštolských ciest a varoval veriacich, aby si dávali pozor na ľudí, ktorí vyhľadávajú roztržky, teda na ľudí telesných, ktorí nemajú ducha.
O rozvoj úcty k Júdovi Tadeášovi ako pomocníkovi v neriešiteľných životných situáciách sa zaslúžila svätá Brigita Švédska. Jej sa zjavil Kristus a povedal jej, že sa má utiekať o pomoc k apoštolovi. Júdove ostatky spolu s jeho druhom apoštolom Šimonom Horlivcom sa uctievajú v Chráme svätého Petra vo Vatikáne. Júda šiel so Šimonom na spoločnú mučenícku smrť, keď ich údy rozrezali pílou a potom oboch sťali. Preto sú zobrazovaní spolu a pri sebe majú pílu so sekerou.
Sviatok Júdu Tadeáša sa slávi spolu so sviatkom Šimona Horlivca a je to radostná spomienka na priateľstvo dvoch apoštolov, z ktorých Júda už takmer dve tisícročia pomáha veriacim v neriešiteľných životných situáciách, ak sa k nemu obracajú v modlitbách. Veriacim odporúčal uctievať Júdu aj svätý Bernard z Clairvaux na prelome 10. a 11. storočia.
Júda povedal:
"Tomu však, ktorý má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť v plesaní pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva a veleba, vláda a moc pred všetkými vekmi i teraz i po všetky veky."
Apoštol Šimon Horlivec je nazývaný aj ako Kananejský. Bol to on, kto pozval Ježiša na svadbu do Kány Galilejskej, kde urobil Kristus prvý zázrak premenenia vody na víno. Šimona a Júdu si Slováci osobitne ctia. Vidno to aj z toho, že pri tvorbe tisíckorunovej slovenskej bankovky sa na jeho stranu dostalo vyobrazenie Kostola svätých Šimona a Júdu z Liptovských Sliačov v okrese Ružomberok. Na bankovke je vyobrazenie Madony, ktorá je zobrazená v kostole pôvodne postavenom s plochou strechou a bez veže. Madonu namaľoval ako fresku na stenu kostola maliar z okolia Neapola v roku 1326 a dnes je až na pôjde kostola, ktorý získal prestavbou vežu a maľba sa tak ocitla až pod stropom. Aj tak ju však každý Slovák nedávno vďaka spomínanej bankovke poznal.


Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára