utorok 1. októbra 2013

Svätí na každý deň: 2. október - Svätí anjeli strážni

2. októberSvätí anjeli strážni


Anjeli sú duchovné bytosti, o ktorých ľudia nepochybovali, že existujú ani v pohanských časoch. Už vtedy ich zobrazovali ako ľudí s krídlami. Ľudia si radi anjelov predstavujú len ako rozprávkové bytosti. Každý človek má pri sebe anjela strážcu. Je mnoho takých, ktorí sa k nim nemodlia a neveria v ich existenciu. Sú však chvíle, pri ktorých sa môžu ľahko presvedčiť, že svojho anjela strážcu majú. Obvykle sa tak stáva pri tragédiách. Niekam sa ponáhľame, ale náhle sme zastavení. Potom užasnutí zistíme, že ak by sme všetko stihli tak, ako sme chceli, už by sme viac neboli na svete.
Niekedy sa zasa stáva, že sa človek nevie rozhodnúť. A myslí si, že sa rozhodol zle. Pritom oveľa neskôr príde na to, že sa rozhodol správne. Môže sa tak stať na príhovor nášho anjela strážcu. Sú to často veselé situácie, veď človek je mnohokrát netrpezlivý a chcel by hneď všetko skúsiť. Pritom šťastím je aj len tak kráčať po chodníku a pozerať sa na čerstvo rozkvitnutý strom, či práve napadaný sneh. Radosť môžeme mať, aj keď nás zastihne lejak a my premokneme do nitky. Zo všetkého sa človek môže radovať. Aj z trápenia, aj z bolesti, či choroby. Je to niekedy ťažké, ale v takých chvíľach máme pri sebe anjela, ktorý nás vidí a pomáha nám, aby sme neboli na svete sami v situáciách, keď sa nám zdá, že sme opustení.
Skutočne opustení nie sme, kým máme vieru a v tom tkvie sila našej modlitby - v snahe upevňovať vlastnú vieru v dobro. V anjelov, ktorí sú s nami a dávajú na nás pozor.
Sú aj chvíle, kedy každý môžeme svojmu anjelovi poďakovať. A umožniť mu na chvíľu si vydýchnuť, ak sa sami zastavíme a nebudeme sa v duši trápiť nad ničím, iba ďakovať. V myšlienkach vytvorme ďakujem každému anjelovi. A budeme mať pocit, že nás ovievajú krídlami, alebo nás priamo na nich nesú naším životom, aj keď sa práve trápime. V tom je istota, uvidíme ich raz určite.
Anjel pochádza z gréckeho slova angelos, ktoré znamená poslaný. Ľudská tradícia celé tisícročia verí v existenciu anjelov a to aj v pohanskej filozofii v časoch Platóna, či Sokrata. Svätá biblia spomína anjelov na mnohých miestach. Pri modlení hovoríme, že Boh je stvoriteľom sveta viditeľného i neviditeľného. Neviditeľný svet tvoria anjeli rozdelení od čias svätého Cyrila Jeruzalemského žijúceho vo 4. storočí na deväť anjelských zborov: cherubíni, serafíni, tróny, panstvá, sily, mocnosti, kniežatstvá, archanjeli a anjeli.
Od svätého Tomáša Akvinského zasa vieme, že anjelská stráž nikdy nikoho neopúšťa, ani hriešnikov, či bezbožníkov.
Archanjeli Michal, Gabriel a Rafael majú vlastný sviatok 29. septembra. Anjeli však nie sú všemocní, nabádajú nás k dobrému, ale je na našej vôli, či ich rady počúvneme. Anjeli majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemôžu nás prinútiť, aby sme sa podrobili ich radám. Vo
Svätom písme máme príklady, keď prorok Daniel opísal situáciu, v akej anjel zachránil troch mládencov v ohnivej peci v Babylone. V Novom zákone sú anjeli spomínaní ako pomocníci apoštolov a veriacich kresťanov. V Skutkoch apoštolov sa spomína, ako apoštola Petra uväznili a anjel ho dostal nepozorovane z väzenia cez stráže a zavretú bránu. Peter potom, ako precitol na slobode, lebo si myslel, že je to len sen, povedal:
"Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky."
Takže sa o radu a pomoc anjelov môžeme opierať dnes aj my.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára