streda 2. októbra 2013

Svätí na každý deň: 3. október - Leodegard

3. október
Leodegard


Niekedy je ťažké nájsť niečo veselé v živote mučeníkov, k akým patril aj svätý Leodegard žijúci v 7. storočí v starom Francúzsku. Tu vyrastal na kráľovskom dvore a po predčasnej smrti otca sa stal kňazom a neskôr biskupom. A predsa sú u Leodegarda momenty, ktoré vzbudzujú úsmev na tvári.
Po smrti dobrého alsaského kráľa Klotara III. sa moci ujal jeho slabý nástupca ovládaný zlým správcom kráľovského domu Ebroinom. Veľmoži slabého kráľa zvrhli a Ebroina odsúdili na smrť. Biskup Leodegard všetkých v kráľovstve prosil, aby umožnili Ebroinovi žiť a vstúpiť do kláštora v Luxeuil. Tu bol neskôr Leodegard väznený tiež spolu s Ebroinom. Tento zloduch svoju zlosť zameral na biskupa, ktorý ho zachránil. Leodegard upadol do nemilosti kráľa. Biskup panovníka verejne karhal, lebo žil s neterou a dopúšťal sa aj iných hriechov. Ebroin si neuvedomoval lásku biskupa Leodegarda, s ktorým vedno zdieľali väzenie, a ktorý mu predtým zachránil život. Ebroin bol odsúdený na smrť, keď Leodegard dosiahol iba jeho uväznenie. To je príklad, ktorý môže vyvolávať úsmev nad iróniami osudu. Človek, ktorý zachránil Ebroina pred popravou, sa stal jeho spoluväzňom v kláštore.
Po tejto udalosti zo 7. storočia dejiny pripravili pre ľudí viac podobných príkladov. Po 2. svetovej vojne, keď na Slovensku vládli komunisti, sa do väzenia dostali predstavitelia vojnového Slovenského štátu a boli spolu vo väzení s partizánmi, ktorí bojovali proti fašizmu. Partizáni mali smolu, že sa v 50-tych rokoch dvadsiateho storočia dostali do nemilosti komunistov vyznávajúcich kult osobnosti a tí ich dali do žalára dokonca aj s inými tiež komunistami. A tak sa osud zahral aj s Leodegardom v 7. storočí v starom Francúzsku.
Tento čnostný biskup zomrel potupnou smrťou. Po smrti kráľa boli Ebroin aj Leodegard prepustení z kláštora. Ebroinovi sa podarilo dostať do priazne nového panovníka. Zasadil sa o vyslanie vojakov do Autunu, kde bol Leodegard biskupom. Leodegard sa rozhodol, že neutečie z mesta. Sám sa vydal nepriateľom a tak zachránil mesto pred skazou, keďže ľudia ho chceli brániť.
Vojaci vyklali Leodegardovi oči. Vyviedli ho na púšť, kde mal zomrieť. Odtiaľ ho veliteľ vojska potajomky odviedol. Obrátil sa vďaka biskupovi na dobré. Ebroin sa to dozvedel a Leodegarda lživo obžaloval pred kráľom. Biskupa Leodegarda kati vláčili po skalách, odrezali mu pery a kus jazyka. Bol odsúdený na smrť. Veľmož, ktorý mal rozsudok vykonať, však dospel tak ako veliteľ vojska k poznaniu, že Leodegard je svätý muž a nechcel byť na poprave osobne prítomný. Dal teda biskupa zabiť potajme. Pri vražde došlo k ďalšiemu už tretiemu, aj k štvrtému obráteniu, keď po veliteľovi vojska a veľmožovi, čo dostal rozkaz od kráľa na biskupovu popravu, sa dvaja kati hodili pred biskupom na kolená a prosili ho o odpustenie. Ďalší kat však Leodegardovi v roku 679 odťal hlavu. Predtým ešte biskup Ebroinovi prorokoval, že o všetko príde, čo sa aj do roka a do dňa splnilo, keď bol zlosyn úkladne zavraždený.
Svätý Leodegard odpustil vrahovi, aby s ním zdieľal jedno a to isté väzenie, vďaka čomu bol neskôr zavraždený.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára