štvrtok 3. októbra 2013

Svätí na každý deň: 4. október - František Assiský

4. októberFrantišek Assiský


Predpokladá sa, že svätého Františka doma volali vďaka otcovmu obchodnému úspechu. Jeho otec bol úspešný obchodník s Francúzmi. A tak syna volal doma Francúzik, čiže Francesco, po našom František, hoci pri narodení dostal meno Ján.
Vďaka otcovým peniazom viedol ako mládenec neviazaný život. Financoval bohaté hostiny pre priateľov a rád sa zabával. Vo vojne medzi dvomi mestami Assisi a Perugiou padol ako dvadsaťročný do zajatia. Po oslobodení ťažko ochorel a mal čas rozmýšľať nad tým, že celý jeho život bol len márnosťou. Už ako zdravý usporiadal znova bohatú hostinu, na ktorej sa rozhodol, že sa zasnúbi so zvláštnou nevestou - s chudobou, aby lepšie pochopil blížnych a vedel im aj pomôcť.
To sa nepáčilo jeho otcovi, ktorý od Františka žiadal, aby sa zriekol dedičstva. Dovtedy ľahtikársky mladík často rozdával všetko, čo mal pri sebe biednym, ktorých v živote stretol. František sa vzdal dedičstva. Položil pred otca topánky s plášťom a vyhlásil, že odteraz bude za otca považovať iba Otca na nebesiach a ten mu dá podiel na dedičstve v nebi. A tak sa naraz stal chudobným kráčajúcim k svätosti, ale veselosť mu zostala spolu s láskou k Bohu a ľuďom. Preto pre nich žobral dlhé roky na opravu kostolíka Porciunkula zasväteného Panne Márii.
Porciunkula znamená podielik, alebo dedičstvo. V tom kostole dostal vnuknutie vďaka Matúšovmu evanjeliu, v ktorom sa číta v 10 verši o tom, že na cestu si nemáme brať dvoje šiat, ani palicu, zlato, či striebro, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Rozhodol sa zachraňovať duše mocou evanjelia, bez pozemského bohatstva. A na toto bláznovstvo - ako jeho činy nazýval svet - nahovoril ako bohatého mešťana, tak aj doktora práv.
Vznikla prvá družina, ktorá sa držala Františkom napísaných regulí. Tie boli založené na prísnom dodržiavaní evanjelia, na chudobe a hlásaní pokánia. Za príliš prísne ich považoval aj Svätý otec Inocent tretí, ktorý váhal potvrdiť Františkov rád. Vo sne však videl ako sa jeho vtedajšie sídlo pri lateránskom chráme nakláňa. Nespadlo, lebo ho podopieral žobrák. A v tom žobrákovi Svätý otec spoznal Františka z Assisi. A tak získalo bratstvo malých bratov do daru kostolík Porciunkula. Františkov príklad nasledovala Klára z Assisi vytvorením chudobných sestier - Klarisiek.
Radosť Františka z obdarovávania chudobných stála na počiatku vzniku troch mníšskych rádov v 13. storočí, ktoré existujú dodnes. Okrem bratov Františkánov a Klarisiek sú to aj Terciáni, ktorí vznikli z Františkovej obavy, že sa prestanú muži a ženy navzájom sobášiť. Bratia a Klarisky boli totiž tak populárne rády, až mal František strach, že sa jeho domovina vyľudní. Nuž pre ľudí žijúcich vo svete napísal zvláštne pravidlá a tak vznikli Františkáni Terciáni. František mal zmysel pre humor. Svoje telo nazýval osol. Keď sa v ňom prebudila zmyselnosť, telu sa prihováral. Šľahal sa bičom, alebo skočil do tŕnia so slovami:
"Brat osol, takto ťa skrotím."
Úplne vážne kázal aj zvieratám. A tie ho počúvali. Vtáci sa nerozleteli, kým im nepožehnal a raz pri omši pod holým nebom poprosil lastovičky, aby toľko neštebotali, lebo ľudia nemôžu počuť dobre jeho kázeň a lastovičky okamžite zmĺkli, až kým kázeň neskončil.
V roku 1223 položil na Vianoce do jasličiek sošku Ježiša ako dieťaťa a postavil k nim na Štedrý večer vola s oslom. A tam kázal tak dojímavo, že odvtedy sa po celom svete rozniesla tradícia na Vianoce stavať v bytoch veriacich betlehemy s jasličkami. Zomrel 45 ročný ležiac na zemi so slovami:
"Vytrvajte v biedach a trápeniach a budete blahoslavení." Stalo sa tak v októbri v roku 1226.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára