pondelok 28. októbra 2013

Svätý na každý deň: 29. október - Narcis

29. októberNarcis


     Dnes spomíname na veľmi uznávaného biskupa v Jeruzaleme. Svätý Narcis prežil zmeny v živote vo veku, ktorý nie je u ľudí úplnou samozrejmosťou. Mal už cez 80 rokov, keď v Jeruzaleme zomrel biskup a na jeho miesto bol zvolený Narcis, ktorý sa narodil okolo roku 96 nášho letopočtu. Predpokladá sa, že sa osobne poznal s niektorým apoštolom, alebo s Ježišovým učeníkom.
     Vtedy prijať taký dôležitý úrad nebolo za odmenu. Narcisovi nešlo o funkciu, ale o možnosť pomôcť veriacim. Vidno to z toho, že sa nevyhováral na vek, ale naopak, zdvojnásobil svoju horlivosť. Prijal funkciu ako službu. Narcis sa hneď stretol aj s nepriateľmi. Našli sa traja krviprísažníci, ktorí prisahali proti Narcisovi, že hreší a zariekali sa každý vlastným spôsobom na potvrdenie krivej žaloby. Jeden, že ak klame, nech zhorí, druhý, že ak klame, nech je malomocný a tretí, vraj nech oslepne, ak nehovorí pravdu. A všetkým trom sa tento osud takto naplnil, ako si ho sami vybrali.
     To už Narcis nebol na biskupskom stolci v Jeruzaleme. Veriaci neverili týmto trom klamárom ich krivé prísahy, ale Narcis preto, aby nerozširoval pobúrenie svojou prítomnosťou, radšej odišiel žiť ako pustovník do púšte, kde bol osem rokov. Zatiaľ prvému zhorel dom a on zhorel v ňom. Druhý ochorel na malomocenstvo a bol z Jeruzalema vyhnaný, tak ako iní malomocní a zomrel na púšti. A tretí oslepol. Tak sa im splnilo, čím sa sami zariekali proti biskupovi. Narcis sa vrátil do Jeruzalema nečakane. Za osem rokov ho nik nevedel v púšti nájsť a oznámiť mu, čo sa stalo s tými tromi, ktorí dosiahli to, že odišiel z biskupského stolca. A na ten znovu Narcisa ustanovili po jeho návrate. Opäť hlásal to, čo dovtedy, aby kresťania žili vo svornosti, za čo bol ochotný odísť aj do vyhnanstva.
     Ak sa rozšíria škaredé klebety, ani dnes pred nimi ako vtedy nie je žiaden človek uchránený. Vymyslené klebety vedia často ublížiť viac ako čokoľvek iné. A Narcis odišiel z úradu, aj z Jeruzalema, aby tieto klebety neotrávili celý kresťanský život jeho blížnych. Nakoniec Boh chcel tak, že mohol dokončiť svoju biskupskú službu, keď zomrel až vo veku 116 rokov v roku 212. A jeho nepriatelia zostali v histórii len na to, aby sa na ich smutnom a tragickom osude, aký si sami vybrali, ukázala veľkosť Božej prozreteľnosti, ktorá odmenila dlhým životom svätého Narcisa, aby mohol dokončiť to, čo začal, a v čom mu bránila ľudská zloba.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára