štvrtok 31. októbra 2013

Svätí na každý deň: 1. november - Všetkých svätých

1. novemberVšetkých svätých


"Stalo sa zvykom, že Spomienka na zosnulých sa premiestnila na odpoludnie sviatku Všetkých svätých. Je to zaujímavé spojenie dvoch sviatkov, ktoré logicky síce spolu súvisia, ale predsa len majú opačný charakter. Je to tak, ako keby sme chceli liturgiu Veľkého piatka a jasavú radosť Veľkej noci osláviť v jeden a ten istý deň! Preto naši veriaci strácajú vlastný zmysel sviatku Všetkých svätých," takto o dnešnom dni napísal jeden z najpovolanejších autorov na sviatok Všetkých svätých na Slovensku, kňaz Kamil Mečiar.
Najpovolanejším je hádam preto, že v rokoch 1942 až 1997 pracoval na výnimočnom diele v slovenskej literatúre, ktoré sa volá Životy víťazov. Takto krásne nazval Kamil Mečiar životopisy svätých. Svätí ako víťazi života. Prekonali svet najkrajším spôsobom. Naplnili svoj osud najčistejšou láskou. Boli to tí, ktorí vo všetkom najprv hľadali Božie kráľovstvo. Sväté a svätí. Ľudia z mäsa a kostí, ale predsa iní. Výnimoční nie funkciami, majetkom, či inou mocou s materiálnou podstatou. Boli to ľudia, ktorí prišli na svet, aby naplnili slová spasiteľa o soli zeme. O soli, ktorá dáva zemi chuť a silu do nového života.
A nimi bol fascinovaný mladý literárne činný kňaz Kamil Mečiar, ktorý prvú zmluvu na výnimočné dielo o svätcoch uzavrel už v roku 1942, lenže kniha riadením Božej prozreteľnosti vyšla až v roku 1997, keď najprv nemohla vyjsť pre bezbožný komunistický režim a neskôr pre nezáujem komerčných vydavateľstiev.
Dovtedy ju teda Kamil Mečiar zbavoval nánosov mýtov a legiend. Upravil životopisy svätých len podľa historicky overených faktov. A také dielo má väčšiu silu ako akékoľvek báje. Hovorí o skutočnom živote ľudí. O živote ľudí, ktorí ho dokázali premeniť na cestu viery.
Sviatok Všetkých svätých je radostný, ako tvrdí o ňom Kamil Mečiar. Je to sviatok, pri ktorom si nespomíname len na tých svätých, o ktorých sa nám dochovali riadením prozreteľnosti informácie z ich účinkovania. Je to sviatok všetkých svätých, teda aj tých, o ktorých my nič nevieme. Vie však o nich náš stvoriteľ. Oni sú s ním v jeho blaženosti a on je v nich. Tak ako dosvedčila svätá Katarína, že Boh je v človeku a človek v Bohu tak ako je ryba vo vode a voda v rybe.
To, že sa sviatok Všetkých svätých spája s Pamiatkou zosnulých, ktorú si pripomíname hneď na druhý deň, je logické. Už v skutkoch duchovného milosrdenstva, ktorými sa riadi veriaci je napísané, že je potrebné sa modliť za živých, ale aj za mŕtvych. Každý človek sa snaží svätého predstaviť si podľa toho, koho najlepšie poznal. A tak sa modlí za blízkych mŕtvych. Spodobuje si často ich osudy s osudmi svätých. Nie je na tom nič zlé, veď iste je medzi nimi mnoho takých, ktorí boli po smrti rovnako spasení, ako aj svätí a aj svätými možno sú. Len o nich nevieme. Preto si ich dnes pripomíname. Predstavujeme si ich radosť a šťastie, aké prežívajú po smrti ľudského tela v sláve v nebi v časoch večného života. A je to sviatok, v ktorom sa môžeme aj účinne modliť za spásu mŕtvych hriešnikov. Každému z nich modlitbou pomôžeme, aby sa raz z očistca dostali do nebeskej slávy.
Tento radostný sviatok - spomienka na Všetkých svätých a ich životný príklad, sa slávi od 7. storočia. A od 8. storočia sa vďaka pápežovi Gregorovi IV. slávi práve 1. novembra, kedy sa modlíme Litánie ku všetkým svätým. Poznáme ich z veľkonočnej liturgie, či z kňazskej vysviacky a modlia sa aj za umierajúcich.
Litánie ku všetkým svätým tiež poznáme od 7. storočia a vznikli v časoch pápeža Sergia I., a na dnešnú podobu ich ustálil až Druhý vatikánsky koncil konaný v rokoch 1962 až 1965. Litánie sa začínajú po prosbe k Bohu vzývaním svätých, kde je na prvom mieste uvedená svätá Mária, Božia Rodička. A hoci sa potom v časti patriarchovia a proroci spomínajú aj svätí Abrahám, Mojžiš, Eliáš, Ján Krstiteľ a Jozef, Panna Mária patrí ako Božia Rodička k najväčším ozdobám z radov svätcov.
Skúsme sa v dnešný deň aj my radovať zo slávy všetkých svätých víťazov nad životom, ktorí dnes majú v nebi sviatok a prijímajú od nás našou modlitbou gratulácie.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára