streda 10. júla 2013

Svätí na každý deň: 11. júl - Benedikt

11. júl

Benedikt


Chudoba, čistota, poslušnosť - tieto tri vlastnosti sú hlboko zapísané v rehoľných rádoch. K zakladateľom jednej z najstarších reholí patrí svätý Benedikt. Benediktíni sú dodnes vzorom kresťanskej dokonalosti. Diktovali viacero trendov celé stáročia. V prvom rade to bola architektúra kláštorov. Ich podobu vytvoril Benedikt pri stavbe kláštora na úpäti vrchu Montecasino v Taliansku.
Benedikt sa narodil v roku 480 a jeho dielo očarúva dodnes. Preto je dobré poznať útrapy, ktoré ho formovali od narodenia. V prvom rade to bola bohatá rodina. Tá ho vyslala vo veku štrnásť rokov študovať do Ríma. Tu sa stretol s problémami, aké sú vlastné mládeži. Neviazaný život pri zábavách sa ho snažil strhnúť, ale Benedikt tvrdo zápasil s pokušeniami. Nakoniec pre ne radšej opustil Rím aj štúdiá, než by mal prísť o to najcennejšie - o dušu. Hľadal spásu v opaku roztopášneho života, v pustovníctve. Ale aj tam sa mu videlo, že je veľa ľudí z rozličných príčin, ktoré neočisťujú dušu. Nakoniec ho mních Roman zaviedol do pustej jaskyni na Lysej hore, teda na Monte Calvo neďaleko mesta Subiaku. Tu žil v samote tri roky. Prežil znásobené útrapy, než v Ríme. Každý vzruch zo študentského obdobia sa mu v samote vracal s obrovskou intenzitou.
Každú chvíľu sa rozhodoval, že utečie späť do Ríma. Vrhne sa do života vášní. Ale potom sa v zúfalstve hodil nahý do žihľavy a tŕnia. Váľal sa po bodliakoch, a keď mal už telo plné rán, stratila sa aj jeho telesná túžba. Sám si zavinil zranenia, aby dostal do popredia hodnoty ducha. Tu ho našli po troch rokoch pastieri. Chýr o svätom mužovi žijúcom v samote sa doniesol až do Ríma. Mnísi v kláštore blízko Tivoli si ho vyvolili za opáta. On to odmietal prijať s tým, že je iný ako oni. Nakoniec súhlasil. Rehoľníci ho za chvíľu znenávideli. Nedokázali byť chudobní a zároveň pracovití. Chceli ho otráviť. Pohár s vínom sa však po prežehnaní v Benediktovej ruke rozsypal. Benedikt im povedal:
"Či som vám nepovedal už vtedy, že moja a vaša morálka sa nezhodujú?"
Odišiel z kláštora späť do jaskyne. Tu ho obliehali zvedavci. Šľachtici mu zverovali synov do výchovy. Začal zakladať prvé benediktínske kláštory. Museli byť sebestačné. Zároveň bratia sa okrem prác na seba museli postiť, modliť a opatrovať chorých. Robil tak tridsať rokov, kým ho zo Subiaku nevyštval závistlivý kňaz. Vtedy prijal dar rímskeho senátora vrch Montecassino, kde postavil prvý komplex kláštorných budov podobných opevnenému mestu známych potom celé stáročia ako benediktínske kláštory. Tu spísal svätú regulu o kláštorných pravidlách. Známe je jeho životné heslo: "Ora et labora!" Teda - modli sa a pracuj, ktoré sa stalo heslom celej benediktínskej rehole.
Kráľ chcel Benedikta vyskúšať, nuž mu poslal sluhu oblečeného do kráľovského odevu. Benedikt už z diaľky volal na prichádzajúceho sluhu:
"Odlož tie šaty, nepatria ti."
Nakoniec sa kráľ pred ním hodil na kolená. Benedikt ho zdvihol a povedal mu:
"Veľa zlého si už napáchal! Prestaň už. Dobyješ Rím, prejdeš cez more, budeš panovať ešte deväť rokov, v desiatom zomrieš a pôjdeš pred Boží súd."
Stalo sa ako Benedikt povedal. Jeho sestra svätá Školastika zomrela v Montecassino pred ním a za ňou v roku 547 aj svätý Benedikt. V roku 1964 ho pápež vyhlásil za patróna Európy. Založil súčasnú rehoľnú tradíciu. Kláštor v Monte Cassino bol zničený v roku 581, potom v roku 883, ďalej v roku 1349 a v roku 1944 bol zbombardovaný. Vždy vstal z popola, ako to predpovedal svätý Benedikt svojim bratom, že dostal od Boha prísľub aj budúcej existencie kláštora, ktorý sa dodnes plní.
Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára