nedeľa 14. júla 2013

Svätí na každý deň: 15. júl - Bonaventúra

15. júl

Bonaventúra


"Nábožná ženička môže Boha väčšmi milovať ako slávny profesor teológie," tieto slová patria svätcovi, o ktorom keď 15. júla v roku 1274 zomrel, pápež povedal: "Cecedit columna christianitatis" - padol stĺp kresťanstva.
Svätý Bonaventúra mal zázračný život už od narodenia. Vo veku štyroch rokov ťažko ochorel. Lekári mu nedávali nádej, že prežije. Jeho zbožná matka požiadala vtedy žijúceho Františka z Assisi o pomoc. Svätý František sa nad dieťaťom modlil a chlapček sa náhle zázračne úplne uzdravil. Sám svätý František nad tou rýchlou premenou na smrť chorého dieťaťa, ktoré ožilo pred jeho očami, zvolal:
"O buona ventura."
V preklade to znamená - ó, dobrá príhoda! Teda buona ventura - z čoho rodičia vytvorili dieťaťu meno Bonaventúra.
Počas jeho štúdií Bonaventúrov učiteľ neskorší blahoslavený Alexander Hales o študentovi povedal:
"Pravý Izraelita. Tak sa zdá, že na neho neprešiel Adamov hriech."
Vo veku tridsaťpäť rokov Bonaventúra prednášal na univerzite v Paríži, kde sa zoznámil a priatelil so svätým Tomášom Akvinským. Ten sa pýtal mladého učiteľa, z akej knižnice študuje. Bonaventúra mu ukázal na ukrižovaného na stene:
"To je moja knižnica, z ktorej som sa naučil všetko, čo viem."
Bonaventúra nezabudol na zázrak svätého Františka a vo veku dvadsaťpäť rokov vstúpil do jeho rádu. Napriek veľkej učenosti Bonaventúra naďalej aj ako profesor teológie na univerzite v Paríži pracoval v kláštore Františkánov ako posledný z rehoľníkov pri všetkých ťažkých prácach. Tu povedal spolubratovi a neskoršiemu blahoslavenému Egýdovi slová o tom, že jednoduchá ženička môže viac milovať Boha ako profesor teológie. Egýd na to bežal do záhrady a kričal z jej brány Bonaventúrove slová, aby ich každý počul:
"Poďte sem všetci jednoduchí a neučení ľudia. Poďte vy, nábožné ženičky, poďte všetci, čo milujete Pána nášho Ježiša Krista! Vy ho môžete milovať viac, ako otec Bonaventúra a najzbehlejší teológovia."
Bonaventúra žil v ponížení. Správa o tom, že ho pápež vymenoval za kardinála, ho zastihla v kuchyni kláštora, kde umýval hrnce. Najprv ich doumýval a potom povedal:
"Tak bratia moji, keď som vykonal povinnosť najnižšieho brata, teraz musím skloniť šiju pod jarmo tejto hodnosti."
To bol už Bonaventúra generálnym predstaveným františkánskeho rádu a zastavil rozkol medzi Františkánmi po smrti zakladateľa svätého Františka z Assisi. Bonaventúra sa stal druhým zakladateľom rehole. Pri exhumácii zomretého svätého Antona po otvorení truhly po tridsiatich rokoch našiel Bonaventúra zachovaný jazyk tohto svätca. Bonaventúra o ňom povedal:
"Požehnaný jazyk, ktorý si chválil Boha a iných učil Boha chváliť. Teraz sa ukázalo, akú zásluhu si si vydobil u Boha!"
Dva mesiace pred smrťou sa Bonaventúra vzdal funkcie generálneho predstaveného Františkánskeho rádu, ktorý dotvoril novými predpismi a udržaním disciplíny. Nemal rád funkcie. Pápež ho vymenoval za arcibiskupa, ale Bonaventúra ho zúfalo prosil, aby mu funkciu nedával, lebo aj tak mal veľa práce so študentmi v Paríži a s celým Františkánskym rádom, na ktorého čele stál. Bonaventúra zomrel 15. júla v roku 1274 vo veku 66 rokov. V cirkvi si vyslúžil titul - doctor seraphicus - čiže doktor serafínov. Získal ho vďaka svojim hlbokým spisom, ku ktorým patrí najmä životopis svätého Františka z Assisi. Bonaventúru volali pre jeho teologické práce aj titulom Knieža mystikov.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára