sobota 6. júla 2013

Svätí na každý deň: 7. júl - Anton Mária Zaccaria

7. júl
Anton Mária Zaccaria


Ak budete počuť, že v piatok o tretej poobede zvonia v kostole zvony na pamiatku umučenia Pána Ježiša Krista, vedzte, že túto tradíciu založil svätý Anton Mária Zaccaria - zakladateľ Barnabitov. Barnabiti sú tri rehoľné rády zasvätené pamiatke apoštola svätého Pavla. Ten sa zjavil Antonovi Máriovi Zaccariovi pred smrťou. Zaccaria sa narodil v talianskej Cremone v roku 1502 a zomrel iba tridsaťšesťročný. Podarilo sa mu však zanechať za sebou významné dielo.
Otec mu zomrel krátko po jeho narodení a Zaccariova matka, ktorá mala vtedy osemnásť rokov, sa ako vdova rozhodla ďalej žiť už len pre syna. Sám Anton Mária sa v mladosti zriekol dedičstva a urobil sľub čistoty. Šiel študovať medicínu. Zaccaria sa stal lekárom nielen tela, ale aj duše pre mnohé generácie veriacich. Po získaní doktorátu z medicíny sa Zaccaria rozhodol ďalej študovať teológiu a bol vysvätený za kňaza.
V Cremone, kde sa narodil, po ukončení štúdií na univerzite v Padove, začal s katechickými prednáškami. V nich sa zameral na listy svätého Pavla. Tie priviedli mladého kňaza a lekára k činom. Už mu nestačilo iba kázať, vysvetľovať slová slávneho apoštola národov. Potreboval ich prenášať do praxe.
Organizoval laikov na obnovenie viery medzi ľuďmi. Viedol celé skupiny, ktoré potom pôsobili vo svojich bydliskách na mravnej obnove spoločnosti. V 16. storočí bol veľký úpadok mravov, kopili sa vojny a rôzne iné konflikty. Ľudia odpadávali od viery v Boha a Zaccaria ich vracal späť neúnavnou prácou priamo medzi nimi. Zriekol sa sľubne sa črtajúcej cirkevnej kariéry a odišiel do Milána, kde sa zapojil do európskeho biblického hnutia v oratóriu Večnej múdrosti u Augustiniánok svätej Marty. Toto hnutie hlásalo návrat k pravým hodnotám a pochádzajú z neho až dvaja pápeži Pius IV. a svätý Pius V.
Anton Mária sa stal onedlho vďaka svojmu zápalu hlavnou postavou biblického hnutia. Dokázal ho pretvoriť na tri samostatné náboženské skupiny. Všetky presvedčil, aby sa zasvätili pamiatke apoštola Pavla. Prvou skupinou sa stali Barnabiti pomenovaní podľa toho, že prvý kostol zasvätili svätému Barnabášovi. Najprv sa oficiálne volali Synovia svätého Pavla a neskôr Regulovaní klerici svätého Pavla Sťatého. Keďže do biblického hnutia sa zapájali v Miláne aj ženy, Zaccaria z nich vytvoril skupinu Anjelských panien svätého Pavla, ktoré dnes poznáme podľa skráteného pomenovania Angeliky. A do tretice Zaccaria vytvoril samostatnú družinu aj z laikov, ktorú nazval Zbožní manželia svätého Pavla. Tí sa snažili pomáhať kňazom pri obnovení pôvodnej kresťanskej viery medzi ľuďmi.
Vzorom všetkým trom smerom Barnabitov bol Zaccariov patrón apoštol Pavol. S jeho menom v časoch vojen, chudoby a úpadku Barnabiti vystupovali na námestiach medzi ľuďmi, pred ktorými robili skutky poníženia. Z toho dôvodu chodili bosí spolu so Zaccariom. Snažili sa posluhovať ľuďom v najnižších povolaniach, keď slúžili ako paholci, či ošetrovali chorých v nemocniciach. Týmito prácami sa snažili vzbudiť súcit, aby ľudia začali ľutovať svoje hriechy. Žili teda príkladom, nie z prázdnych rečí. Žiaľ, Barnabiti boli postavení pred inkvizíciu. Tu sa našťastie očistili. Pápež Pavol III. o Barnabitoch vtedy povedal:
"Práve takých mužov potrebuje cirkev. Učiteľov a diplomatov má dosť."
Zaccaria obnovil štyridsaťdňovú poklonu k Oltárnej sviatosti. Nakoniec zomrel od vyčerpania v náručí svojej matky v Cremone. Pochovaný je v Miláne v kostole svätého Pavla. Jeho dielo pomohlo cirkevnej reforme, ktorú po Zaccariovi dokončil svätý Karol Boromejský.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára