streda 24. júla 2013

Svätí na každý deň: Jakub Starší

25. júl

Jakub Starší


Dnes si pripomíname jedného z dvanástich, ktorých ustanovil Ježiš Kristus pri Poslednej večeri za apoštolov. Je ním svätý Jakub starší. Bol starším bratom svätého Jána Evanjelistu. Ich otcom bol rybár Zebedej a matkou Mária Salome, ktorá bola príbuznou Panny Márie. Preto ich synovia sú označovaní za Pánových bratov, ako sa vtedy volali bratranci.
Jakub mal prídomok k menu starší, lebo medzi apoštolmi bol aj Alfejov syn Jakub, ktorého zasa volali mladší. Ježiš preukazoval väčšiu náklonnosť dnešnému Jakubovi, preto bol starší. O povolaní Jakuba staršieho a jeho brata Jána Evanjelistu za Ježišových apoštolov hovorí evanjelium podľa svätého Matúša toto:
"Raz keď Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter a jeho brata Ondreja, ako spúšťali sieť do mora. Povedal im: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Ako šiel ďalej, videl iných dvoch bratov. Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. Aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a šli s ním."
Jakub a Ján poznali svätého Jána Krstiteľa a jeho ohlasovanie príchodu spasiteľa. Preto hneď šli s mesiášom. Jeho úlohu chápali ako Kráľa neba aj Zeme v pozemskom zmysle. Mysleli si, že bude pozemským kráľom vo význame, že bude v skutočnosti ako človek kráľovať nad ľuďmi. Nechápali Ježišove slová, že prišiel trpieť a umrieť za hriechy. Svedčí o tom Matúšove evanjelium v stati o Jakubovej a Jánovej matke:
"Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi. Vravela mu: Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Ježiš odpovedal: Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť? Oni mu vraveli: Môžeme. On im povedal: Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne, to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec."
Ježiš iba trom apoštolom zmenil meno. Šimonovi na Peter a Jakubovi s Jánom, ktorých nazval Synmi hromu - boanerges. Týchto troch apoštolov mal na hore Tábor, kde sa premenil. Rovnako len oni boli pri jeho utrpení v Getsemanskej záhrade, či keď vzkriesil Jairovu dcéru. Z apoštolov len Peter, Jakub starší a Ján Evanjelista boli pri týchto udalostiach. Zo Skutkov apoštolov vieme, že Jakub starší prvý zo všetkých apoštolov pil z Ježišovho kalicha, keď ho v roku 42 v Jeruzaleme sťali. Takto sa o tom píše:
"V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom páči, rozkázal chytiť aj Petra."
Jakuba staršieho pochovali v Jeruzaleme. Keď Arabi dobili mesto, Španieli uverili, že zachránili Jakubove ostatky, ktoré previezli do Santiaga de Compostella v Španielsku. Tu v 11. storočí postavili nad jeho hrobom chrám. Odvtedy Compostella patrí k najznámejším pútnickým miestam v Európe. Apoštol Peter je symbol viery, apoštol Jakub starší je symbolom nádeje a apoštol Ján zasa lásky. Španieli majú od 9. storočia vojenské heslo "Santiago, Espaňa combate!"
Znamená:
„Svätý Jakub, Španielsko bojuje!"
Stalo sa ním na pamiatku boja Španielov proti Maurom, ktorí ich zotročovali. Museli im dávať ročne daň sto mladých dievčat. V roku 834 sa po prehratej bitke kráľovi Ramirovi zjavil Jakub starší a povedal mu:
"Nech sa tvoji vojaci vyspovedajú a prijímajú. Zajtra v mene Božom znovu napadni Maurov. Ja budem na čele vojska na bielom koni s bielou zástavou v ruke a pohania budú premožení."
Tak sa aj stalo. Po Božom hrobe v Jeruzaleme je hrob svätého Jakuba v Compostelle najviac preslávený zázrakmi viery.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára