pondelok 22. júla 2013

Svätí na každý deň: 23. júl - Brigita Švédska

23. júl

Brigita Švédska


Ľudskej povahe je vlastné sťažovať sa. Ľudia sa radi porovnávajú s inými, ktorí sa majú podľa ich názoru lepšie. Dnešná svätá Brigita Švédska tvrdila:
"Je zlým znamením, ak človek nemá žiadne pokušenie, alebo žiaden kríž, lebo Ježiš Kristus zreteľne hovorí: Kto nenesie svoj kríž, nie je ma hoden."
Brigita Švédska sa hrdo hlásila celý život k svojmu krížu. Aj podľa dnešných kritérií by tak robiť nemusela. Mohla sa mu snažiť vyhnúť. Mala na to podmienky. Narodila sa v roku 1303 v kráľovskej rodine. Matka jej zomrela, keď mala jedenásť rokov. To už Brigita patrila Ježišovi a jeho mukám. Ako desaťročná totiž počula v pôste na omši slová kňaza o mukách Krista kráľa. Malé dievča vyrastajúce v dostatku konfrontovalo svoj blahobyt s utrpením Kráľa kráľov. Zatúžila sa mu stať podobnou. Jej myšlienky sa upli len na Kristove utrpenie. Ako mohol Kráľ všetkých kráľov takto trpieť?
Brigita mala za života viacero zjavení. Keď sa jej prvýkrát zjavil Kristus celý doráňaný s modrinami a krvavými ranami, zakryla si od ľaku oči. Ježiš sa jej spýtal:
"Prečo sa na mňa nepozeráš?"
Brigita odpovedala:
"Pane môj, kto ťa priviedol do takéhoto stavu?"
Kristus jej odvetil:
"Tí, čo na mňa zabúdajú a pohŕdajú mojou láskou."
Preto Brigita Švédska nechcela naňho zabudnúť v žiadnej minúte života. Ako šestnásťročná sa musela vydať za kráľovského radcu. Našťastie jej manžel mal tichú povahu. Dva roky žili oddelene, kým dospeli. Potom sa im narodili štyri dcéry a štyria synovia. Dvaja z nich zomreli na križiackej výprave do Svätej zeme a dve dcéry vstúpili do kláštora. Brigita s manželom pri výročí striebornej svadby šli na známu púť do Compostely v Španielsku na hrob svätého Jakuba. Tu Brigitin manžel ochorel, ale zomrel až vo Švédsku.
Odvtedy myslela Brigita už len na Boha. Rozdala aj zvyšok ich majetku, keďže už predtým podporovali sirotince a chudobných. Pokračovali jej mystické zážitky, ktoré opísala v Knihe zjavení. Život zasvätila výstavbe dvojitého mužského a ženského kláštora pod spoločnou správou predstavenej na počesť Panny Márie. Ženský kláštor bol pod duchovnou správou generálneho predstaveného mužskej časti rehole. Na tento účel dostala do daru od švédskeho kráľa hrad Vättern v južnom Švédsku spolu s pozemkami. Brigitinu Regulu potvrdil bulou aj pápež v Ríme, kam sa vrátil z Avignonského zajatia, ako sa hovorilo presťahovaniu Vatikánu do Francúzska. Tento pápež Urban V. sa opäť vrátil do Avignonu pod ochranu francúzskeho kráľa. Brigita Švédska mu predpovedala, že ak tak spraví, zomrie, čo sa aj hneď na to stalo.
Nový Svätý otec Gregor XI. vrátil sídlo Petrovho námestníka späť do Ríma, ale toho sa už nedožila Brigita. Jej túžbou bolo navštíviť Svätú zem. Vybrala sa tam vo veku takmer sedemdesiatich rokov spolu s dvomi synmi a dcérou. Jej syn Karol pri tejto ceste v Neapole zomrel. Brigita prežila v Jeruzaleme takmer pol roka s dcérou, neskoršou svätou Katarínou Švédskou. Tá žila od čias, kedy jej zomrel manžel, v kláštore, ktorý založila jej matka Brigita. Tá pri návrate do Ríma ochorela. Tu aj 23. júla v roku 1373 zomrela. Brigita zomierala ako kajúcnička. Po poslednej spovedi ju na vlastnú žiadosť položili na dlážku, ktorú predtým posypali popolom. Potom poprosila, aby jej spovedník odslúžil v izbe umierajúcej svätú omšu. Po jej skončení naposledy vydýchla. Na jej žiadosť pochovali Brigitu v chráme klarisiek v Ríme, ale jej dcéra matkine ostatky previezla po roku do Švédska.
Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára