piatok 26. júla 2013

Svätí na každý deň: 27. júl - Gorazd

27. júl
Gorazd


Pre Slovákov je 27. júl obzvlášť radostný deň. Spomíname v ňom na najstaršieho známeho kňaza slovenského pôvodu. Svätý Gorazd navyše patrí k mučeníkom. Je naším slovenským svätcom v nebi, ku ktorému sa môžeme utiekať v modlitbách s prosbami o orodovanie za nás u Boha. V živote vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda sa dozvedáme podrobnosti zo života Gorazda.
Za kňaza bol vysvätený v Ríme. Prišiel tam spolu s Cyrilom a Metodom zo Slovenska, aby predstavili pápežovi štvrtý liturgický jazyk - slovenčinu. Tu dal v roku 868 Svätý Otec vysvätiť piatich Cyrilových a Metodových žiakov. Boli nimi Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva. Gorazd nebol prvým slovenským kňazom, ale náboženským presvedčením bol najvýraznejší.
Títo piati kňazi po vysvätení spievali liturgiu po slovensky v chráme svätého Petra, potom v chráme svätej Petronily, na tretí deň v chráme svätého Andreja a na štvrtý deň v chráme apoštola národov svätého Pavla. Gorazd žil v Ríme tri roky. Po smrti Cyrila sa vrátil spolu s Metodom na Slovensko.
Bol pritom, keď v roku 885 zomieral arcibiskup Metod. Z jeho životopisu sa dozvedáme, že sa otca arcibiskupa na smrteľnej posteli pýtali:
"Koho určuješ, otče a učiteľu ctihodný, spomedzi svojich učeníkov, aby bol nástupcom v tvojom učiteľskom úrade?"
Metod im ukázal na Gorazda a povedal:
"Tento je vašej zeme slobodný muž. Vyučený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď vôľa Božia a vaša láska, ako aj moja."
Metod určil za nástupcu Gorazda. Arcibiskup tak mohol spraviť, veď bol zároveň pápežským legátom. Pravdou je, že biskupom bol vtedy na Slovensku kňaz Viching z Pasova. A ten nemal záujem o vysvätenie nového biskupa a pôvodom Slováka. Vichingova úloha bola pomocou kresťanstva pripútať si Slovensko ako vazalskú krajinu k Nemecku. Využíval vieru na mocenské politické zámery.
Preto sa Viching vybral do Ríma. Tam už nebol pápežom prvý veľký obhájca Slovákov a to Ján VIII., ktorý povolil slovenčinu ako štvrtý liturgický jazyk. Svätým Otcom bol už Štefan V. Ten uveril Vichingovým klamstvám, ktoré opakoval na adresu zosnulého arcibiskupa Metoda. Podľa Vichingových klamstiev mal Metod učiť nesprávne o Najsvätejšej Trojici, nezachovával pôsty podľa cirkevných predpisov, ba žaloval aj to, že bohoslužby odbavoval v slovenskom jazyku.
Viching šikovne pridal ďalšiu novú žalobu na Gorazda. Metod pred smrťou určil za nástupcu Gorazda, ktorý mal pokračovať v Metodových postupoch. Pápež poslal na Slovensko legátov. Im dal písomné príkazy známe ako Commonitorium. V ňom Gorazdovi dočasne zakázal vykonávať úrad arcibiskupa. Pápež to žiadal v liste, v ktorom Gorazdovi nakázal:
"Kým sa nám osobne nepredstaví a živým slovom nevyloží svoju záležitosť."
V liste Svätoplukovi dovtedy za administrátora arcibiskupstva na Slovensku ustanovil pápež Vichinga, ktorý vyhnal žiakov Cyrila a Metoda zo Slovenska. Odišli do Bulharska, kde sa ich pamiatka teší veľkej úcte. Gorazd neodišiel, ale musel prestať učiť. Nakoniec Vichinga vyhnal sám Svätopluk, keď začal vojnu s nemeckým kráľom. Ten Vichinga vymenoval za biskupa v Pasove a tak sa musel zriecť biskupstva v Nitre.
Zatiaľ Mojmír II. požiadal nového pápeža Jána IX. o arcibiskupa a Gorazd sa vrátil do úradu. Stalo sa tak v roku 900, ale v roku 907 pohanskí Maďari zničili celý štát starých Slovákov. Slovenskí kňazi utekali znova do Bulharska a na Kyjevskú Rus. Podľa zistení vedcov, Gorazd šiel do Poľska. V Krakove sa stal arcibiskupom, o čom svedčí starý liturgický kalendár zo štrnásteho storočia. Omšové víno celé stáročia do Krakova dovážali z Nitry, kde mal Gorazd podľa všetkého vinice. Dodnes je tu obec Gorazdov, ktorá podľa zistení profesora Jána Stanislava pochádza pod týmto menom priamo až z 10. storočia. Preto je domnienka, že omšové víno sa do Poľska dovážalo z Nitry práve na Gorazdove prianie.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára