utorok 2. júla 2013

Svätí na každý deň: 3. júl - Tomáš

3. júl

Tomáš


    O živote dnešného svätého máme správy priamo z biblie, z Nového zákona, zo zápisu evanjelistov, aj zo Skutkov apoštolov. Je ním svätý Tomáš. Vďaka nemu poznáme slovné spojenie - neveriaci Tomáš. On nám svojou neverou najlepšie sprostredkoval vieru, ako o tom napísal svätý Gregor Veľký:
    "Ten učeník, ktorý pochyboval, dotknutím sa tela svojho Učiteľa, zahojil v nás rany nevery. Lebo veď na potvrdenie našej viery istotne viac prispela nevera apoštola Tomáša, ako viera veriacich apoštolov, a ten, ktorý bol dotknutím privedený k viere, odobral od nás všetko pochybovanie a utvrdil našu vieru."
    Tomáš vyznal svoju neveru po vzkriesení Ježiša Krista. Vtedy, keď sa spasiteľ zjavil apoštolom, ale Tomáš medzi nimi nebol. Keď tam prišiel, nebol vo večeradle, kde sa zjavil Kristus. Ostatní mu povedali, čo sa stalo. Apoštol reagoval slovami:
    "Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím."
    V evanjeliu podľa Jána sa ďalej píše:
    "O osem dní boli jeho učeníci zase vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené. Stal si doprostred a povedal: Pokoj vám! Potom povedal Tomášovi: Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci! Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj! Ježiš mu povedal: Veril si, lebo si videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili."
    Tomáš ukázal lásku k Ježišovi ešte pred ukrižovaním. Stalo sa tak vtedy, keď apoštoli odhovárali Krista od cesty do Jeruzalema. Ježiš dostal správu, že v Betánii ťažko ochorel jeho priateľ Lazár. Po dvoch dňoch sa rozhodol ísť do Júdey. Apoštoli ho odhovárali od cesty, lebo ho tam už raz chceli kameňovať. Ježiš im odpovedal:
    "Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť."
    Učeníci mu vraveli, že spánok je zdravý a iste sa po ňom Lazár uzdraví. Vtedy im Ježiš vysvetlil, že "Lazár zomrel. Kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!"
    Vtedy sa ukázala veľká Tomášova láska. Učeníci sa báli Ježiša pustiť na nebezpečnú cestu, ale Tomáš podľa evanjelia podľa Jána povedal:
    "Poďme aj my a umrime s ním!"
    A predsa neskôr Tomáš neveril v Ježišove zjavenie po ukrižovaní. Ján spomína v evanjeliu aj príhodu, keď Ježiš oznámil apoštolom svoju smrť:
    "Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, veríte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte."
    Tomáš mu na to povedal:
    "Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?"
    Na túto otázku Ježiš odpovedal známe slová:
    "Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho."
    Tomáš bol podľa Svätého písma prítomný aj vtedy, keď Ježiš po zjavení pri love rýb ustanovil Petra za svojho námestníka na Zemi, keď mu trikrát povedal známu vetu:
    "Pas moje ovce!"
    Tým mu trikrát odpustil Petrove zaváhanie, keď Peter trikrát zaprel Ježiša pred jeho ukrižovaním. Tomáš šiel ako apoštol hlásať Božie slovo Partom, Peržanom do dnešného Iránu a do Indie. Podľa tradície mal byť umučený v Indii v meste Mailapure, ktoré sa dodnes volá Tomášovým mestom v kraji Malabar. Preto sa tamojší kresťania nazývajú sýrsko-malabarského obradu. Mali ho zavraždiť brahmovi kňazi prebotnutím kopijou a dobitím kyjakmi. Ale existuje aj legenda, že Tomáš bol umučený v Mezopotámii, kde bol aj pochovaný v meste Edessa. Tu ho mal dať zavraždiť kráľ. Isté je len jedno, že Tomáš zomrel mučeníckou smrťou.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára