štvrtok 30. mája 2013

O únii najviac vedia v Senici


O únii najviac vedia v Senici


"A kto mi povie, koľko je súčet všetkých euromincí?" - pýtala sa na stretnutí s ôsmakmi z tretej základnej školy vedúca informačného Europe direct centra v Senici Ing. Ivona Klimentová.

V eurách je doma

Kým sa stihla nadýchnuť a niečo ešte dodať, jeden z ôsmakov so žltými okuliarmi, neuveriteľne rýchlo zareagoval: "To je predsa ľahké - 3,88 eur."

    "To si fakt zrátal v okamihu," čudovala sa Ivona Klimentová. "A aká je hodnota všetkých papierových eurobankoviek?"

    Ten istý žiak hneď vykríkol, takže žiaden z jeho ďalších spolužiakov nemal šancu: "To je ešte ľahšie, je to 885 eur."

    "Dobrý si matematik," pochválila ho Ivona Klimentová.


Osobnosť mladýchZatiaľ kvíz o tom, čo si ôsmaci zapamätali z prezentačnej prednášky o EÚ, pokračoval, až kým zo žiakov nevyhralo jedno družstvo súťažiacich.Tí si od Ing. Ivony Klimentovej odniesli vecné ceny, ktoré môžu získať aj potom, ako sa budú zúčastňovať ďalších súťaží európskeho informačného centra, ktoré sú zverejňované na webovej stránke, ale aj na Facebooku.V Senici má pobočku Európska komisia už šiesty rok vďaka spolupráci s Mestským úradom, ktorý sa podieľa na rovnakej päťdesiat percentnej výške finančnej spoluúčasti na jej prevádzke spolu s Európskou komisiou. Podobných Europe direct centier máme na Slovensku dvanásť. Celkovo v Európe je ich štyristo a všetky sa zameriavajú na informácie pre mládež: "Slúžime občanom EÚ na informovanie o všetkých politikách únie, ale aj o možnostiach brigád, zamestnania, cestovania, štúdia, či iných informáciách, ktoré sa týkajú EÚ." Vysvetľuje Ivona Klimentová.

S ôsmakmi vedie po vstupných prezentáciách súťaž, kto si čo zapamätal. Medzi žiakmi je obľúbená. Od študentského parlamentu v Senici získala Cenu senickej mládeže ako osobnosť roka 2012: "Veľa pracujem so žiakmi a stredoškolákmi. Je medzi nimi dostatok takých, ktorí sú ochotní pracovať aj ako dobrovoľníci, sú talentovaní a dokážu využívať príležitosti, aké im ponúka Európa. Preto verím, že sa v živote v Európe úspešne uplatnia."

Čo je dole – je aj hore

    Nakoniec, na národnej súťaži európskych centier pôsobiacich na Slovensku, vyhrali všetky tri hlavné ceny práve študenti zo Senice. Čo je však dole, je v Senici aj hore, na najvyšších miestach na radnici, kde zasa dokážu úspešne aplikovať výzvy EÚ do praxe.

    "Považujem za prirodzené, že z EÚ prichádzajú fondy na pomoc slabším," hovorí primátor mesta Senica RNDr. Ľubomír Parízek. "My sme stále boli v Európe a vstupom do únie sa Slovensko začlenilo do jej ekonomiky, kde silnejší musia podporovať slabších, aby sme dokázali ako jeden útvar uchovávať spoločné európske hodnoty v súčasnom zložitom svete."

Zo Senice má 21 tisíc obyvateľov rovnako ďaleko do Bratislavy, ako aj do druhého najväčšieho českého mesta do Brna, ba ani do hlavného mesta Rakúska Viedne to nemajú ďaleko. To je podľa primátora dôvod, prečo majú v meste deväť percentnú nezamestnanosť, lebo sa ľudia dokážu zamestnať aj mimo mesta a potom domov dochádzajú: "Najlepšie vychádzame s našimi partnermi v Čechách, kde je cezhraničná spolupráca skutočne vzájomne výhodná," hodnotí primátor Ľubomír Parízek doterajšie skúsenosti so zahraničnými družobnými mestami. Veľké Pavlovice sú centrom vinárskeho kraja, odkiaľ je len na skok do Senice, kam sa radi chodia českí vinári prezentovať svojimi výrobkami.


Veď centrum Senice je dnes už na reprezentatívnej úrovni práve vďaka projektu z Regionálneho operačného programu. Rekonštruovali sa verejné priestory, aby boli bezbariérové, vymenili sa lavičky, upravili chodníky, vznikla fontána aj s umelým potokom, pričom bolo vybudované aj nové hygienické zariadenie pre návštevníkov mesta, či vznikla nová cyklotrasa. Toto nové centrum Senice s moderným osvetlením prepojilo námestie aj s priľahlými ulicami.

V Rakúsku po slovensky

    Senici sa darí úspešne využívať projekty Regionálneho operačného programu, ale aj výzvy z operačného programu cezhraničnej spolupráce: "S Rakúskom sme vytvorili jedinečný projekt interaktívneho vzdelávania," vysvetľuje Ľubomír Parízek.

Strategickým partnerom Senice je v tomto projekte Školský úrad vo Viedni. Senica pritom zastupuje deväť obcí okresu a to Borský Svätý Jur, Jablonicu, Koválov, Lakšársku Novú Ves, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské, Smrdáky a Sobotište. Nemčinu sa tu učia deti v sedemnástich materských a dvanástich základných školách. Projektová manažérka mestského úradu v Senici Mgr. Ľubica Melišová dodala: „Triedy, kde projekt prebieha, sú označené nálepkou Hello mutti – Ahoj mami".

    Deti sa učia bezplatne mimo vyučovania v materských a základných školách hravou formou nemčinu, kým rakúske deti zasa slovenčinu. Rovnako tomu je aj na tretej základnej škole, ktorá bola zrekonštruovaná z Regionálneho operačného programu. Učitelia tu deťom vyzdobili ešte aj stropy, pod ktorými sa vznášajú makety motýľov s obláčikmi, takže niekedy stačí chcieť a aj s malým úsilím vznikajú hodnoty ovplyvňujúce pohodu, a tým aj celkový rozvoj detí.

    "Pripravujeme projektovo všetko možné od vzdelávania, cez kultúru, či sociálne projekty, proste všetko, čo ľudia potrebujú," vymenúva Mgr. Ľubica Melišová aktivity, ktoré v Senici ukončili či už z Regionálneho operačného programu, alebo z výziev cezhraničnej spolupráce.

Turistické „ťaháky"
    Seničania na oddych využívajú cyklochodník vedúci na Kunovskú priehradu. Tento fakt zohľadnili aj na Mestskom úrade v Senici: "Na Kunovskú priehradu chodia rodiny s deťmi, ale aj študenti v rámci vyučovacích hodín biológie a iných predmetov zo Senice," hovorí o začiatkoch zaujímavého experimentu Ľubica Melišová: "Podarilo sa nám spojiť dva projekty z operačného programu cezhraničnej spolupráce a to projekt Poznajme a chráňme rozmanitosť našej prírody s projektom Kvalitné služby a informovanosť - dobre rozvíjajúci sa región."Senica nemá totiž tak veľa historických pamiatok, aby pritiahla masy turistov. Rovnaké problémy majú aj spádové obce. Preto požiadali o štúdiu riešenia cestovného ruchu v Ústave turizmu v Bratislave. A tak vznikol projekt v podobe vzniku náučného chodníka a informačných tabúl osadených popri cyklotrase vedúcej po Kunovskú priehradu, kde sa tak aktívne využíva oddychová zóna v lone prírody aj na vzdelávanie návštevníkov, či detí zo škôl.

    Dovtedy tejto rekreačnej oblasti trónili ešte staré železné preliezačky pre deti z čias pred rokom 1989. Teraz sú tu osadené drevené interaktívne prvky a doplnky pre ekologickú výchovu detí spojené s turistickou vychádzkou po náučnom chodníku. Ten hravou formou informuje o chrobákoch, cicavcoch, plazoch, vtákoch, rybách, či o rastlinách, ktoré sa tu v prírode nachádzajú: "Obsah sme dali odborne pripraviť zoológom, ochrancom prírody a ekológom, ktorý poznajú prírodu v okolí Kunovskej priehrady, čiže vedia všetky zaujímavosti o tunajšej faune a flóre," vysvetľuje Ľubica Melišová.

"Študenti v Senici navštevujú štyri základné a päť stredných škôl," ráta Mgr. Lucia Vajdová z Mestského úradu v Senici. "Dve základné školy sa nám podarilo zmodernizovať z Regionálneho operačného programu, odkiaľ sme získali prostriedky aj na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny a na rekonštrukciu Základnej umeleckej školy, ktorá dnes patrí k najkrajším na Slovensku."Najkrajšia biológia

    Deti v modernej učebni biológie nemajú žiadne problémy pri odpovediach na otázky, či poznajú náučný chodník a cyklotrasu pri Kunovskej priehrade, lebo sa tam pravidelne chodia v rámci vyučovania učiť. Ich učiteľka Mgr. Elena Kulichová z tretej základnej školy v Senici dodáva: "Máme najkrajšiu odbornú učebňu na škole zameranú na biológiu. Ja som ešte stará pedagogická škola, takže aj do rekonštrukcie som učila pomocou názorných pomôcok v podobe nákresov, máp, či rôznych modelov. Faktom však je, že moderná interaktívna technika deti zaujíma dnes viac a dokáže ich upútať pri vyučovaní, čím si prehlbujú svoje vedomosti."

    Podobne vybavená je aj vedľajšia učebňa chémie. Tu riaditeľka školy Ing. Svetlana Chábelová vysvetľuje, že rekonštrukcia tretej základnej školy v Senici sa dá chápať z dvoch uhlov: "Prvý je profesionálny pedagogický z pohľadu vzniku moderne vybavených odborných učební. Druhý význam, ktorý nie je menší, spočíva v lepšom teplotnom komforte. Doteraz sme na južnej strane školy mali v zime horúco a na severnej sa žiaci museli učiť v kabátoch. Teraz máme teploty vyrovnané a ešte sa nám darí šetriť nemalé prostriedky na vykurovaní."    Podľa Svetlany Chábelovej, ušetrené peniaze opäť investujú do ďalšej modernizácie školy, ktorá vďaka Regionálnemu operačnému programu získala aj najkvalitnejšie ihrisko v meste na viaceré druhy športov. Pani riaditeľka si myslí, že sa tak stalo právom, lebo v každom ročníku majú jednu športovú triedu, a aj keď úspech v podobe víťazstiev v jednotlivých disciplínach je silne individuálny, v prvom rade musia vzniknúť podmienky, aby deti mali priestor na akých ihriskách sa snažiť rozvíjať vlastné morálno - vôľové vlastnosti. Doteraz tam mali len vyasfaltovanú hrboľatú plochu, takže je to skutočne pokrok.


Ligové možnosti lákajú

    Svetlana Chábelová s hrdosťou v hlase hovorí o dvoch odchovancoch ich školy, ktorí dnes hrajú v národnej reprezentácii Slovenska futbalového mužstva do 16 rokov. Na škole spolupracujú s profesionálnym extraligovým Futbalovým klubom OMS Senica a hádzanárskym klubom Telovýchovná jednota Záhoran Senica, kde trénujú najmä dievčatá. Čiže mládež je motivovaná k lepším výkonom, keď vidí reálnu šancu pôsobiť v profesionálnych kluboch.


Šiestaci v učebni chémie priznávajú, že vďaka modernej počítačovej technike z Regionálneho operačného programu sledujú aj finále zápasov majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, keď hrajú slovenskí reprezentanti aj počas vyučovacích hodín po dohode s učiteľmi, že si učivo nahradia hodinami navyše.
Stavebná lahôdka

Skutočnou lahôdkou pre oči a dušu je však rekonštrukcia Základnej umeleckej školy v Senici rovnako z Regionálneho operačného programu. Ak Lucia Vajdová hovorila, že ide o najkrajšiu „zuč-ku“ na Slovensku, realita skutočne vyráža dych. V budove majú dva výstavné priestory - a to na prízemí a v podkroví, kde vystavujú nielen absolventi najväčšieho výtvarného odboru, ale aj skutoční profesionáli.
Každoročne sa tu na bienále nazvané Zlaté jabĺčko prezentujú výtvarnými prácami žiaci senických škôl. Založili tu aj tradíciu na pamiatku veľkého slovenského maliara Jána Mudrocha a to medzinárodnú súťažnú výstavu detskej výtvarnej tvorby Mudrochova paleta.
S klarinetom v úrade

Riaditeľ umeleckej školy Milan M. Gál je pôvodne klarinetista, ktorý sa stal v záujme rozvoja tejto kultúrnej ustanovizne v meste úradníkom. Rád si zaspomína s nostalgiou na časy, keď hrával ešte v mladšom veku aj v Slovenskej filharmónii, ale každá výstava, ktorú uvedie do života, mu prináša takisto veľa radosti.


„Škola má vyše šesťdesiat rokov. Za ten čas sme sa od pätnástich až dvadsiatich žiakov dostali na dnešných 1250 žiakov. Kým donedávna sme tu mali obmedzené priestory, vďaka primátorovi a jeho pracovníkom z úradu sa naše priestory zrekonštruovali, zväčšili a zmodernizovali. Pokrok je značný, veď kedysi boli umelecké školy poslednými kolesami na voze,“ o senickej škole to už nemožno povedať.

Senica je tanečná. Tancujú všetci. Deti, žiaci, študenti, dospelí. Vedúca tanečného odboru Anna Antálková sa má čím pochváliť: „Máme päť titulov majster sveta, tridsať titulov vicemajster sveta a to v disco, v hip – hope a v scénickej choreografii. Potom vyše sto titulov majstrov Slovenska od detskej, juniorskej, až po hlavnú vekovú kategóriu.“Nikolka má osem rokov a druhý rok je členkou tunajšieho súboru Scream – Výkrik, kde sa vyskáče a ešte ju aj za to chvália, lebo sa to naučila presne podľa pokynov vedúcej Anny Antálkovej.Mladí muzikanti

Takmer desaťročná Martinka hrá na klavíri, kam ju prihlásil „tatino, ktorý je klavírny virtuóz, ale zamestnaný je ako lekár.“
Hlasový pedagóg Katarína Kružíková so svojou žiačkou Darinkou cvičia s radosťou, veď „pre žiakov tu máme dôstojné koncertné sály a ešte aj vlastné spevácke štúdio pre modernú hudbu.“

Sedemročný Andrej trénuje hru na zobcovej flaute u pána učiteľa Jaroslava Jankoviča: „Žiakov máme dosť, preto sme privítali prerobenie priestorov, čo zapôsobilo rovnako na žiakov, ako aj na ich rodičov a ešte sme získali aj nové hudobné nástroje. Kolektív bol vždy dobrý, teraz však máme aj lepšie pracovné prostredie.“

Pani učiteľka Anna Ryzková vedie Natáliu pri hre na klavír, ale učí aj akordeón a keybord: „Nedá sa to porovnať s podmienkami, aké sme mali predtým.“
„Videli ste už takého malého akordeonistu?“ – pýta sa Hilda Hajlová s úsmevom a potom spolu s osemročným Patrikom začnú vyhrávať známu ľudovú pieseň Zahrajte mi muzikanti.

Stredné školy si majú z čoho vybrať

Budova umeleckej školy je síce nová, ale na chodbách nájdeme tablá bývalých absolventov, či plagáty pozývajúce na výstavy absolventov a to aj z radov dospelých. V divadelnej sále skúša súbor Zádrapky, veď odtiaľto vyšlo už neúrekom známych hereckých osobností ako do slovenských divadiel, tak aj na scény v Brne či aj v Prahe.


V jednom zo štyroch ateliérov Mgr. Jana Žurková chystá hodváb na maľovanie a hovorí: „Také triedy, aké máme my, má len málokto.“


V priestoroch podkrovnej galérie sa nachádza aj tzv. malý ateliér, kde sa dajú nájsť aj práce z keramiky.


Pätnásťročná Patrícia skončila základné sedemročné štúdium, ktoré jej pomohlo, lebo „ma prijali na umeleckú strednú školu na propagačné výtvarníctvo do Trenčína.“ Pred sebou na stojane má vlastné dielo zátišie s pohármi.


Pôsobivé dielo Jazdec a kôň dokončoval v ateliéry aj štrnásťročný Andrej: „Výtvarná ma veľmi baví a pomáha mi rozvíjať môj záujem, lebo ďalej by som chcel študovať počítačovú grafiku.“


Učiteľ z výtvarného odboru Štefan Orth hovorí, že výstavné priestory, ako aj vybavenie je na vysokej úrovni: „Veľmi nám pomáha fakt, že najlepšie diela našich žiakov môžeme hneď u nás vystaviť aj pre širokú verejnosť.“


S výtvarníkmi z Čiech, či Rakúska organizujú spoločné maliarske plenéry, takže v Senici majú po kultúrnej stránke skutočne inštitúciu v podobe základnej umeleckej školy, akú  im môžu v iných mestách len v dobrom závidieť. Riaditeľ Milan Gál sa síce aj posťažuje na nedostatok prostriedkov, keď dnes nie je také ľahké vyslať hudobné teleso trebárs na výmenný koncert do Paríža, či šikovných tanečníkov na majstrovstvá sveta, ale rozhodujúca je vysoká úroveň výchovy mladých umelcov.ROP: Os 4 – Regenerácia sídiel: Nové námestie v Senici

    Cieľom osi 4 je zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, pričom globálny cieľ je definovaný ako zvýšenie dostupnosti a občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch.


Príspevok z EÚ zdrojov
1 576 482,75 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu
06/2010 – 02/2012


ROP: OS 1 – Infraštruktúra vzdelávania: III. Základná škola v Senici

Cieľom osi 1 je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia. Rekonštrukcia a modernizácia III. Základnej školy v Senici.

Príspevok z EÚ zdrojov
764 712,53 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu
07/2010 – 06/2012


ROP: OS 1 – Infraštruktúra vzdelávania: Základná umelecká škola v Senici

    Modernizácia priniesla vznik viacúčelového priestoru.

Príspevok z EÚ zdrojov
1 186 151,69 eur

Začiatok a ukončenie realizácie projektu
06/2009 – 04/2011Projekty z operačného programu cezhraničnej spolupráce:
Interaktívne vzdelávanie detí
    Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013.

Prioritná os 1.3. Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce
    Priorita 1 - Učiaci sa znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť.
    Cieľom projektu je skúsenosť v multikulturálnom prostredí, vytvorenie jazykových zručností, odstraňovanie bariér vo vedomí obyvateľov prihraničných oblastí a tvorba pracovných miest.
Výška dotácie
146 694,52 eur

Leader Partner
Úrad vlády Dolného Rakúska
Začiatok a ukončenie realizácie
08/2012 - 07/2014

Poznajme a chráňme rozmanitosť našej prírody
    Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
Prioritná os 1. Podpora socio – kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
    Cieľom je vytvoriť a udržať cezhraničné partnerstvá na podporu poznávania biologickej rozmanitosti prírody prihraničných oblastí, environmentálna výchova detí a podpora ochrany biodiverzity.Výška dotácie
19 099,75 eur
Začiatok a ukončenie realizácie
01/2011 - 10/2011

Kvalitné služby a informovanosť – dobre rozvíjajúci sa región
    Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
Prioritná os 1. Podpora socio – kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráceCieľom je zlepšenie poskytovania služieb a produktov cestovného ruchu v oboch prihraničných oblastiach medzi partnerskými mestami Senicou a Veľkými Pavlovicami.


Výška dotácie
20 368,00 eur
Začiatok a ukončenie realizácie
01/2011 - 10/2011Stanislav Háber
snímky autorŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára