štvrtok 2. mája 2013

Svätí na každý deň - 2. máj: Atanáz

2. máj
Atanáz


 Keď povieme, že bol päťkrát vo vyhnanstve a cirkev ho považuje za jedného z najväčších mužov všetkých čias, mali by sme vedieť, že je to svätý Atanáz. Tento alexandrijský patriarcha porazil arianizmus. Blud je to, čo sa opiera sčasti o vieru a sčasti o mylný názor nejakej mocenskej skupiny osôb. Arianizmus založil Arius z Líbye, ktorý bol kňazom v Alexandrii. Hlásal, že Ježiš Kristus nebol Boh, a bol Božím Synom iba v morálnom zmysle.
 Cirkevný snem v Nicey v roku 325 tento blud odsúdil. Na sneme na seba upozornil mladý Atanáz, ktorého poveril starý patriarcha z Alexandrie, aby hovoril zaňho. Na pamiatku tejto diskusie boli vložené do modlitby Verím v Boha slová: "Jednorodenného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého. Zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko stvorené."
 Lenže po smrti cisára Konštantína Veľkého, ktorý priniesol ako prvý štátom zaručenú slobodu kresťanom, nastúpil na trón Konštans a podporoval arianizmus. Vtedy sa stal patriarchom Atanáz, ktorý to odmietal. Po voľbe štyri mesiace trvalo, kým ho našli na púšti kam utiekol, aby nemusel prevziať správu patriarchátu, lebo sa cítil na tú funkciu nehodný. Ani to Atanázovi nepomohlo, keď ho cisár odsúdil paradoxne za to, že bol zvolený za patriarchu ako príliš mladý kňaz. Atanáz mal dvadsaťosem rokov a pod jeho správu spadalo deväť metropolitov a stotri biskupstiev. Konštans odsúdil Atanáza ako buriča a dal ho zatknúť. To sa nestalo, lebo Atanáz sa šesť rokov skrýval, až do Konštansovej smrti.
 Na trón nastúpil Julián, ktorého volali pre odpadnutie od kresťanstva Odpadlík. Ten dal zrušiť všetky vyhnanstvá, ale žiadal Atanáza, aby prijal späť do cirkvi bludného Ariusa. Cez neho chcel cisár nadiktovať ríši pohanstvo. Lenže Arius náhle zomrel v potupnej situácii na toalete, čo malo veľký ohlas medzi veriacimi ako Božie znamenie proti bludárom.
 Atanáz vľúdne prijímal poblúdencov arianizmu späť do cirkvi, čo sa nepáčilo Odpadlíkovi túžiacemu po pohanstve. Tento cisár verejne zaprel Krista a Atanáza poslal späť do vyhnanstva, kam šiel už po štvrtýkrát so slovami: "To je iba obláčik a ten rýchlo prejde."
 V preoblečení sa rozhodol ujsť pred vojakmi, ktorí ho mali odviezť do vyhnanstva. Tí ho už doháňali, keď sa Atanáz obrátil a šiel im v ústrety. Veliteľ sa ho pýtal: "Videl si Atanáza?" Patriarcha prisvedčil: "Videl." Veliteľ nevedel, ako Atanáz vyzerá, preto sa pýtal ďalej: "Je ďaleko?" Patriarcha povedal: "Nie je ďaleko." Vojaci šli teda rýchlo ďalej a Atanáz druhou cestou od nich. Julián Odpadlík na to zomrel.
 Konečne sa cisárom stal kresťan Jovián a ten povolal Atanáza z vyhnanstva späť do Alexandrie. Lenže tento cisár náhle zomrel. Nový vládca poslal Atanáza piatykrát do vyhnanstva. To sa už ľudia v Alexandrii vzbúrili a cisár musel Atanáza povolať späť do úradu. Atanáz zažil časy, keď ariánom patrili všetky chrámy. Keď zomieral, patrila im už iba jedna kaplnka. Ešte v roku 350 bol takmer celý svet ariánsky, ale 2. mája, kedy Atanáz v roku 373 zomrel, bol svet už zasa katolícky.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára