utorok 21. mája 2013

Svätí na každý deň - 22. máj: Júlia


22. máj
Júlia


Kresťanské náboženstvo už získalo od štátu slobodu a predsa toľko storočí až fakticky po dnes zomierali, a ešte aj dnes zomierajú, mučeníci za vieru. K takým je pridaná vo svätom martýrológiu aj svätá Júlia. Ukrižovali ju ako Ježiša Krista 22. mája v roku 439 na ostrove Korzika.
Bola to strašná tragédia. Júlia bola mladá a krásna panna. Pohania vyhľadávajú aj dnes príležitosti ako kresťanov potupiť za ich vieru, a keď už nie v našej dobe umučiť, tak aspoň sa snažia im vysmievať za ňu. Ale všetci vtedy trpia podobne pre Ježiša, aj keď viditeľne fyzicky menej, ako trpela Júlia.
Tá žila s bohabojnými rodičmi v mieri. Lenže kráľ Vandalov Genzerich zneužil pozvanie rímskej cisárovny Eudoxii na vyrabovanie Ríma. Nakoniec aj cisárovnine dve dcéry odvliekol do otroctva spolu s množstvom iných rímskych panien. Potom prepadol Kartágo v Afrike, kde postupoval rovnako. Medzi zajatkyniami sa ocitla aj Júlia, ktorej rodičov vandali surovo zavraždili. Mladé otrokyne predali na trhu ako dobytok.
Júliu kúpil bohatý kupec zo Sýrie. Ten si mladú a peknú otrokyňu obľúbil pre jej pokoru, poslušnosť a pracovitosť. Po čase jej dokonca zveril správu nad celou domácnosťou. Kupec zo Sýrie si na Júliu dokonca tak zvykol, že ju brával na obchodné cesty. Tak sa stalo, že s ňou prišiel aj na ostrov Korzika do mesta Kosto. Júliu nechal na lodi a on s ostatnými otrokmi prijal pozvanie miestodržiteľa ostrova Felixa na hry zasvätené pohanským bohom. Pohania na nich obetovali mnohé dary a pritom ako bývalo zvykom, usporiadali veľkolepé orgie.
Felixovi jeho poddaní prišli povedať, že na lodi v prístave zostala ešte jedna otrokyňa. Miestodržiteľ sa pýtal kupca zo Sýrie, ako môže dovoliť, aby jeho otrokyňa bola kresťanka a nedarovala obety Bohom. Kupec po pravde povedal: "Viem, že Júlia je kresťanka, ale všetky moje pokusy odvrátiť ju od kresťanstva boli márne. Je však poslušná, vzdelaná a pracovitá, preto som ju nechal, nech žije podľa svojej viery."
Júlia sa často po práci modlievala pri krížiku, ktorý mala pri sebe. Felix zatúžil po Júlii. Chcel ju od kupca zo Sýrie kúpiť. Ponúkol mu za ňu štyri iné mladé otrokyne. Kupec odmietol a vtedy sa priznal: "Od viery ju neviem dostať, ale mám ju veľmi rád, preto ju nepredám."
Miestodržiteľ však chcel Júliu ešte viac, keď ju uvidel. Vymyslel si preto podlý plán. Kupca opil a potom si dal dovliecť Júliu, ktorej ponúkol slobodu, ak sa vzdá viery v Krista a ďalej jej ponúkol, že jej nájde bohatého ženícha. Júlia mu smelo odpovedala: "Som kresťanka a slobodu si nechcem kúpiť zradou vlastnej viery. Takto nechcem ani svetského ženícha. Som šťastná, že slúžim Kristovi."
Felix nebol zvyknutý na odvrávanie, rozzúril sa a udrel mladé dievča Júliu surovo päsťou do tváre, až jej vytryskla z nosa a z úst krv. Pritom na ňu kričal: "Zriekni sa Krista!"
Ale Júlia mu odvetila: "Nikdy sa nezrieknem Krista, ani keby ma mali za to pribiť na kríž ako jeho."
Felix na to odpovedal: "Stane sa ti podľa tvojho želania." Hneď potom Júliu ukrižovali, ale kým zdvihli kríž, Júlia zomrela. Keď sa kupec prebral z opitosti, veľmi ju oplakával. Dodnes sa na Korzike v meste Nonza, kde Júliu ukrižovali, konajú k tejto svätici procesie. Svätá Júlia sa zobrazuje ako útle dievča s krížom v ruke.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára