streda 29. mája 2013

Svätí na každý deň - 30. máj: Jana z Arcu

30. máj
Jana z Arcu


Vo Francúzsku majú dnes veľký národný a cirkevný sviatok. Prípomínajú si Boží zázrak, ktorý vykonala svätá Jana z Arcu. Sedemnásťročné dievča zachránilo domovinu. Dala najavo celému svetu a to aj do budúcnosti, že Boh zachoval francúzskemu národu vlastný štát. Nešlo o nenávisť voči Angličanom. Tak ako povedala Jana z Arcu pri fingovanom procese, v ktorom ju odsúdili na smrť upálením: "O nenávisti a láske, ktorú má Boh voči Angličanom, ja nič neviem, ale viem, že budú vyhnaní z Francúzska."
A Janina predpoveď sa splnila. Nešlo ani o to, že Angličania fakticky takmer úplne obsadili a dobili Francúzsko. Problém bol v nevýslovnom utrpení ľudí žijúcich v 15. storočí. Tí trpeli pod hrôzami storočnej vojny. Jana z Arcu dosiahla korunováciu francúzskeho kráľa. Zachránila francúzskemu národu vlastnú krajinu. Bol to zázrak nad ktorým aj dnes žasneme.
Narodila sa v rodine jednoduchých roľníkov, ktorí mali päť detí. Nevedela čítať a písať. Stačilo jej to, že sa vedela modliť. Modlitba a kostol boli jej svetom, v ktorom vnímala neuveriteľné utrpenie ľudu. Keby bol mor, ošetrovala by chorých. Bola však vojna. Zlá a krutá. Nebolo inej cesty.
Mala dvanásť rokov, keď sa jej prvýkrát zjavil archanjel Michal a povedal jej: "Janka, buď dobrá a zbožná."
Boh si vyvolil chudobné roľnícke dievča - nevinnú pannu, aby na jej konaní demonštroval svoju vôľu. Odpor k vojne ako k utrpeniu nevinných. To za nich šla Jana z Arcu smelo za kráľom. Dedinské dievča vo veku sedemnásť rokov. Okrem archanjela sa jej zjavovali mučenice Katarína a Margita, ktoré akoby ju pripravovali na Jankinu mučenícku smrť. Nemohla konať inak. A budúci kráľ ju prijal.
Dlho vyšetrovali mladú pannu, či jej môžu zveriť velenie vojska. Jana spoznala budúceho kráľa, aj keď sa maskoval za sedliackeho chlapca, aby ju oklamal a vyskúšal. Aj tak jej neverili. Chceli od nej, aby spravila zázrak, keď sa jej zjavuje anjel a svätice. Jana povedala: "Neprišla som robiť zázraky. Pošlite ma do Orléans a tam vám ukážem divy."
Uverili jej. Postavili ju na čelo vojska. Jana z Arcu vyhnala z vojska prostitútky, nakázala vojakom modlitby a spovede. Potom s ňou šli do boja a vyhrali nad nepriateľmi v slávnej bitke pri Orleánse. To už Božej panne uveril aj budúci kráľ. Vydal sa pod jej velením krížom cez Angličanmi obsadené Francúzsko. Všade sa im mestá vzdávali často bez boja. V Remeši konečne korunovali francúzskeho kráľa. Odvtedy bola Jana z Arcu stratená. Panovníka ovládli zlí radcovia. Závideli panne jej úspechy. Bolo nutné oslobodiť Paríž, keď prišla zrada. Janu nechali bojovať samú iba s hŕstkou vojakov.
Angličania ju uväznili a postavili pred politický súd, ktorý sa tváril ako cirkevný. Dopredu bolo dané, že musí byť odsúdená na smrť. Upálili ju 30. mája v roku 1431 ako čarodejnicu. Nahlas sa modlila k Najsvätejšej Trojici a k Panne Márii, ako aj k svätým. Všetci, čo to počuli, aj kati a sudcovia, plakali. Pred smrťou Jana povedala: "Čo som urobila, urobila som z Božej vôle." Jej posledné slová počuli aj z plameňov: "Moje hlasy ma neklamali, Ježiš!"
Jej matka sa dožila Janinej rehabilitácie. Kráľ dosiahol súdne zrušenie inkvizičného politicky zmanipulovaného rozsudku a pápež začal s jej svätorečením. V procese cirkev konštatovala, že celý život Jany z Arcu bol zázrak.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára