sobota 11. mája 2013

Škola hrou slúži celej dedine


ŠKOLA HROU SLÚŽI CELEJ DEDINE

       „Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún...,“ vymenúva bezchybne desaťročný Samko na Základnej škole v Hlinnom planéty Slnečnej sústavy. Má školu takmer rovnako rád ako vlastnú rodinu. Dozvie sa tu veľa zaujímavého a niektoré vyučovacie programy by si najradšej vzal so sebou domov. Žiaľ, v rómskej osade nemá každé dieťa počítač a ani pripojenie na internet. Našťastie majú v blízkosti novú budovu školy.

 
Ďaleko od centra a predsa moderní
V novej učebni informačno – komunikačných technológií čiernooká Adelka opravuje Jožkovi príklad z matematiky. Ten je premietaný cez dataprojektor na interaktívnu tabuľu v podobe veselého panáka, ktorého majú deti vďaka riešeniu matematických príkladov elektronickým perom, ktoré je vlastne počítačovou myšou na diaľku, vyfarbovať. Komenského škola hrou v súčasnej modernej praxi. Hlinné je dedinka do dvetisíc obyvateľov v okrese Vranov nad Topľou takmer päťsto kilometrov vzdialená od hlavného mesta Slovenska Bratislavy, ale keby ste sa ocitli nejakým kúzlom na vyučovacej hodine bez určenia, kde sa nachádzate, vôbec by vám nenapadlo, že ste takto vzdialený od centra Slovenska.
 
Najšikovnejší z matematiky

V Hlinnom stojí vynovená celá škola. Vďaka projektu Regionálneho operačného programu z Osi 1 – Infraštruktúra vzdelávania – zo staršej budovy vznikol jeden moderný komplex. Stavba, ktorá zaujme nielen svojimi estetickými kvalitami a veselými farbami, ale najmä náplňou. Deti z rómskej populácie sa pripravujú na život modernými spôsobmi a učitelia majú úžasné výsledky pri ich príprave na život:

Máme veľmi veľa žiakov, ktorí sú jednotkári, sem – tam nejaká dvojka, a to na prvom stupni práve z rómskych žiakov,“ hovorí riaditeľka školy Vlasta Košárová. A dodáva: „Bežne mávam najlepších žiakov z matematiky vo štvrtom ročníku práve rómske deti.“
 
 

 
Pomoc pre viac sociálnych skupín

Deti sa tu učia na prvom stupni Základnej školy od prvej do štvrtej triedy. Na druhý stupeň potom odchádzajú najmä do blízkej väčšej obci Soľ, alebo do Vranova nad Topľou. Odkedy došlo k rekonštrukcii školy vďaka európskym fondom, škola žije až do večera. Novú učebňu informačno – komunikačných technológií navštevujú totiž aj obyvatelia rómskej osady. Je tu pripojenie na internet a dvadsať stolových počítačov. Takže v Hlinnom má prístup do sveta informácií na web každá sociálna skupina, čo je veľmi dôležité ako pri hľadaní zamestnania, tak aj v ďalšom vzdelávaní.
Muzikály hrajú stále
              Pätnásťčlenný učiteľský zbor sa snaží výchovným pôsobením zmeniť stereotypný pohľad na rómsku problematiku práve vďaka vlastnej obetavosti, keď na chodbe školy nájdete aj malé terárium so živými korytnačkami pre obveselenie detí. Zvonček tu na hodinu nezvoní, ale vyhráva známe melódie z rôznych muzikálov a deti sa tu na hodiny matematiky, či vlastivedy, alebo výučby jazykov tešia, lebo informácie si väčšinou osvojujú hravou formou. Dnes dôležité dva predmety pre ďalšie uplatnenie v živote a to angličtinu, ktorú majú všetci už od prvého ročníka, či informatiku si tu osvojujú preto rýchlejšie a s väčším úspechom pri ich pochopení.
Učiteľ z osady
V učiteľskom zbore je aj jeden muž, ktorý patrí medzi najpopulárnejších učiteľov Miroslav Baník. Nečudo, pod pôsobením 31 ročného charizmatického učiteľa sa pripravujú deti do školy v nultom ročníku. On sám vyrástol v miestnej osade.
V každom prípade to nebude len zhoda náhod, že láskavé pani učiteľky sa snažia deťom vytvoriť lepšie predpoklady na uplatnenie v živote tým, ako ich učia nové poznatky. Podhubie v Hlinnom má širšie konotácie. Všetko začal miestny pán farár Martin Mekel, ktorý otvoril rómske komunitné centrum a začal s mladými nacvičovať divadlo, ktoré dnes prináša pre svoju vysokú úroveň aj kresťanská televízia. Sú aj ďalšie pozitívne príklady ako pani starostka Milena Naštová – Hladová, ktorá pripravila pozemky pre mladých Rómov a v Hlinnom sa môžu pýšiť tromi novými ulicami s novými domami.
Miroslav Baník hovorí, že byť učiteľom v obci, kde má prevahu rómske etnikum, nie je len výchova detí, ale aj dospelých: „Chodím za rodičmi a vysvetľujem im, prečo je pre ich deti dôležité vzdelanie. Vravím im, že to nie je láska, ak sa prídu vykričať do školy, ak sa im nepáči, ako sa ich deti u nás majú. Láska je, ak dajú dieťaťu to, čo potrebuje a to je predovšetkým vzdelanie.“
 
Po slovensky pri príchode nevedia

               Vyšiel z ich radov, vyrastal v osade a teraz sa snaží posolstvo lásky posúvať ďalej. Sám Miroslav Baník pôsobí hádam na jednom z najťažších postov v škole: „Keď deti prídu do nultého ročníka, až osemdesiat percent z nich nevie po slovensky. Musím trpezlivo mesiace s nimi rozprávať, rozprávať a zasa len rozprávať, aby z rómštiny prešli na slovenčinu.“
 
Pomalšie tempo pomáha
                    O tom, prečo deti nezvládajú učivo už prvého ročníka, si myslí Baník svoje: „V prvej triede sa preberajú písmenká normálnym tempom, ktoré je však pre mnohé rómske deti príliš rýchle. Nedokážu pochopiť učebnú látku a tak ročník opakujú. Lenže opäť sa učí rýchlo, takže nič nepochopia.“ Preto v nultom ročníku deti pripravuje už priamo zo šlabikára.
 
Poklady budúcnosti spoločnosti
Pani riaditeľka Vlasta Košárová prízvukuje, že každé dieťa zo Základnej školy vie minimálne čítať, písať a počítať. Vďaka rozšírenej výučbe angličtiny a informatiky, sú deti niekedy lepšie pripravené na ďalší stupeň školskej dochádzky, ako ich rovesníci z miest. Zateplené fasády, nová strecha aj učebne, tepelné rozvody, ktoré šetria dohromady energiu až o takmer 70 percent oproti predchádzajúcemu stavu, napomáhajú výrazne tejto práci vytváraním školskej pohody, priam domáckeho prostredia. Lepšie využitie prostriedkov EÚ sa už hádam ani nedá predstaviť, veď deti sú pokladom budúcnosti každého národa.
 
 

 
 
 
To, čo naozaj poteší je poznanie, že v Hlinnom na škole necítiť žiadne rozdiely medzi majoritnou spoločnosťou a marginalizovanou rómskou komunitou. Všetky deti sú tu rovné a rovnako sa správajú. To je najlepšia cesta pre budúcnosť každej spoločnosti.
 
Stanislav Háber
snímky autor


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára