piatok 24. mája 2013

Svättí na každý deň . 25. máj, Mária Magdaléna de´Pazzi


25. máj
Mária Magdaléna de´Pazzi


"Chcem trpieť, a nie umrieť!" Také bolo krédo dnešnej svätice. Mária Magdaléna de´Pazzi žila v utrpení štyridsaťjeden rokov. V utrpení, ktoré bolo jej šťastím, jej skutočne najradostnejším obdobím života.
Táto svätica sa narodila v roku 1566 vo Florencii. Už ako dvanásťročná upadla do prvej extázy. Naledovali videnia neba, Ježiša, Panny Márie, očistca, ale aj ona takmer odpadla od viery. Ako človek skrz naskrz presiaknutý vierou predsa päť rokov tápala v tme. Pritom všetko mohlo byť inak, veď Mária Magdaléna sa narodila v bohatej rodine spojenej s vladármi vtedajšieho sveta. Ona túžila len potom, aby smela trpieť a to čo najdlšie, aby utrpením mohla pomôcť čo najviac iným dušiam. Preto nechcela umrieť.
Ak taká svätica, akou bola Mária Magdaléna de´Pazzi, odpadla od viery a potom sa k nej vrátila, je to poznaním pre mnohých z nás, že aj po odpadnutí od viery je Boh k nám milostivý. Mária Magdaléna ako štrnásťročná vstúpila do kláštora, aby ju odtiaľ opäť vyviedli rodičia späť do sveta. Chceli, aby sa vydala, čo kategoricky odmietala. Keď mala sedemnásť, už aj jej bohatý otec a šľachtic pochopil, že jeho dcéra odumrela svetu. Dovolil jej teda vstúpiť späť do kláštora. A až tu došlo k jej duševným mukám, ktoré trvali päť dlhých rokov.
Predtým mala mystické videnia, ktoré trvali nepretržite štyridsať dní. Až potom prišlo jej posledné pokúšanie. Nik si teda nemôže myslieť, že svätí neokusujú nástrahy sveta. Dokážu sa však s nimi vysporiadať tak, aby si nezaťažili duše hriechmi. Vtedy Mária Magdaléna prosila svoje spolusestry: "Modlite sa za mňa, aby som neurážala Boha, ale aby som ho chválila."
A stalo sa podľa jej vôle. Na Turíce v roku 1599 práve pri piesni Teba, Bože, chválime, sa celý jej život zmenil. Mária Magdaléna si vzdychla: "Bože môj, zdá sa mi, že sa mi chceš odmeniť za všetky tie urážky, ktorej som tvojej svätosti ušetrila."
Na to nasledovalo zázračné uzdravenie Márie Magdalény na Turíce pri sviatku zoslania Ducha svätého na učeníkov Ježiša Krista. V čase choroby pred pochybnostiami dokázala ležať po prijímaní Božieho tela v nemocničnej posteli celé hodiny a blažene sa usmievať. Keď zomrela jej mama, videla ju vojsť do očistca a neskôr aj do neba. Známy je aj tento citát Márie Magdalény de´Pazzi: "Bože môj a Spasiteľ môj, ako je možné poznať ťa a neľúbiť ťa?" V mystických stavoch vyzerala ako anjel.
Pritom sa pôvodne takmer nedostala do kláštora pre odpor rodičov. Musela žiť s nimi vo svete, ale Mária Magdaléna de´Pazzi bola pevne rozhodnutá vstúpiť do rehoľného rádu, aj napriek odporu rodičov. Mnoho rokov bola ťažko chorá. Keď sa jej pýtali, odkiaľ čerpá silu na boj s chorobou, ukázala na Krista a povedala: "Pozrite a uvážte, čo urobila nekonečná láska Božia pre moje spasenie! Syn Boží Ježiš Kristus umiera na kríži! Jeho láska hľadí na moju slabosť a dodáva mi sily. Všetci, ktorí sa rozpamätajú na jeho utrpenie a svoje kríže obetujú nebeskému Otcovi spolu so Spasiteľom, nachádzajú v zármutku a nešťastí útechu a uľahčenie."
Mária Magdaléna de´Pazzi zomrela v máji v roku 1607 ako štyridsaťjeden ročná.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára