streda 15. mája 2013

Svätí na každý deň - 16. máj: Ján Nepomucký

16. máj
Ján Nepomucký


 Škaredá žiarlivosť pripravila pre nebo známeho českého svätca s menom Ján Nepomucký. Na Karlovom moste je dodnes zlatým krížom označené miesto, odkiaľ ho na kráľov príkaz v roku 1393 zhodili do Vltavy so zviazanými rukami a nohami. Ján Nepomucký je svätec spovedného tajomstva. Aj dnes sa nájdu takí, čo by radi vedeli, o čom hovoria ich blízki v spovednici.
 Kráľ Václav bol dvakrát ženatý. Ako to často býva aj dnes, druhýkrát sa oženil s mladou a krásnou ženou. Táto bavorská princezná bola veľmi dobrá, nábožná a úplne inej podstaty ako Václav. Ten bol korunovaný už vo veku dvoch rokov vďaka otcovi, ktorým bol cisár Karol IV. Preto kráľa Václava vychovávali ako rozmaznané dieťa. Takým bol aj v dospelosti, keď sa venoval viac zábavám, ako vládnutiu krajiny.
 Keď mu zomrela prvá žena, hoci sa znova oženil s oveľa mladšou, nezmenil spôsoby života. Patrila k nemu aj nevera. Vo svojej zhýralosti uveril, že v skutočnosti mu mala byť neverná jeho manželka. Chcel sa nasilu presvedčiť, že to nie je blud v jeho zhýralej hlave. Preto, keď sa mu dostal do rúk generálny vikár Ján de Pomuk, pochytilo ho šialenstvo.
 Ján sa narodil v mestečku Pomuku, dnes sú to Nepomuky pri Plzni. Tu bol jeho otec richtárom. Synovi dal najlepšie vzdelanie a tak sa Ján dostal do Prahy na univerzitu, ktorú akurát vtedy založil Karol IV. V roku 1370 sa stal notárom a pisárom arcibiskupskej kancelárie. O desať rokov bol už farárom v Starom Meste, ale odišiel na štúdia do Talianska, kde v Padove obhájil doktorát cirkevného práva. V Prahe sa stal arcibiskupovým zástupcom.
 Kráľ Václav po smrti svojho otca cisára Karola začal rozdávať svetské aj cirkevné úrady svojím kamarátom z mokrej štvrte. Tak sa rozhodol zmeniť benediktínske opátstvo v Kralupách na biskupstvo, aby ho mohol darovať ďalšiemu kamarátovi. Mnísi ho však predbehli. Zvolili si vlastného opáta skôr, než mohol kráľ do ich voľby zasiahnuť. Arcibiskup musel z Prahy utiecť. Kráľ zúril. Nakoniec sa pokúsil o zmier, ktorý bol však pascou. Arcibiskup z nej vďaka vlastným ozbrojencom unikol, ale kráľ zavrel Jána Nepomuckého so spoločníkmi do mučiarne.
 Nakoniec pustil všetkých na slobodu okrem Jána. Dlho sa nevedelo, prečo kráľ Jána osobne mučil. Spálil mu boky do živého mäsa a potom ho vyvliekli o tretej hodine v noci na Karlov most. Tu ho so zviazanými rukami a nohami hodili do Vltavy. Telo sa našlo v rieke až takmer po mesiaci na mieste, ktoré sa dnes volá v Prahe Na Františku a stoja tu významné kresťanské chrámy.
 Jána Nepomuckého tajne preniesli do Chrámu svätého Víta, kde ho pochovali. Až o päťdesiat rokov sa verejnosť dozvedela pravdu, že kráľ Jána mučil, aby mu prezradil, o čom mu kráľovná hovorievala na spovediach. Ján Nepomucký bol totiž kráľovniným spovedníkom a Václav bol presvedčený o jej nevere. Ján mu ju mal potvrdiť, čo neurobil.
 Keď o tristo rokov po prvýkrát otvorili Nepomuckého hrob, v kostrových pozostatkoch sa v lebke našiel zázrakom zachovaný Nepomuckého jazyk. Ten je dodnes cennou relikviou v klenotnici Chrámu svätého Víta. Akoby Boh sám chcel dosvedčiť, že spovedník Ján žiarlivému a zhýralému kráľovi Václavovi nič o jeho manželke nepovedal. Preto musel Ján Nepomucký, žiaľ, zomrieť a stal sa tak martýrom spovedného tajomstva.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára