štvrtok 15. augusta 2013

Svätí na každý deň: 16. august - Štefan Uhorský

16. august
Štefan Uhorský


Po rozpade Veľkej Moravy sa do strednej Európy dostali kočovné kmene starých Maďarov na čele s ich vodcom Gejzom. Ten mal syna Vajka, ktorého však dal pokrstiť ako Štefana. A tohto kráľa Štefana Uhorského si dnes pripomíname.
Gejza pochopil, že kočovný spôsob prinesie záhubu maďarských kmeňov, preto sa snažil o iný spôsob života pomocou kresťanstva. Túto úlohu po ňom dokončil svätý Štefan, ktorému pomáhali mnohí duchovní slovenského pôvodu. Keďže Uhorsko sa stalo mnohonárodnostným štátom, Štefan zaviedol ako jedinú úradnú reč latinčinu.
Narodil sa v roku 975 v Ostrihome. Existuje legenda, že ho pokrstil český svätec Vojtech, ale nie je pravdivá. Svätý Vojtech síce bol v Uhorsku na dvore Gejzu, ale prišiel tam až o dvadsať rokov po Štefanovom narodení. Preto mu najskôr udelil sviatosť birmovania.
Mal podiel na tom, že si Štefan vzal za manželku sestru nemeckého cisára a tiež svätca Henricha II. Bola ňou neskôr blahoslavená Gizela. Tá Štefanovi pomáhala v pokresťančovaní štátu, keď sa stal v roku 997 po smrti otca kráľom. Hneď na to musel čeliť vzbure kmeňových náčelníkov odmietajúcich usadlý spôsob života. Pohania boli zvyknutí vraždiť a plieniť. Svätý Štefan urobil Bohu sľub, že ak vyhrá, zo získaných majetkov porazených pohanov rozdelí desiatok pre potreby cirkvi.
Po ťažkej bitke Štefan vyhral. Vnútornú správu zriadil podľa slovanského vzoru na župné zriedenie a rozdelil majetky ako pre benediktínsky kláštor svätého Martina na Panónskom vrchu, tak aj nitrianskemu, či ostrihomskému biskupstvu. Zakladal školy, nemocnice a nariadil, aby každých desať obcí malo povinne aspoň jeden kostol. Tým položil základy kresťanskej kultúry. Keď sa o jeho diele dozvedel pápež Silvester II., udelil Štefanovi titul apoštolského kráľa a poslal mu legendárnu svätoštefánsku korunu. Tá sa však dodnes nezachovala. Existuje len jej kópia.
Štefan bol korunovaný na Vianoce v roku 1000 ostrihomským arcibiskupom Dominikom v Ostrihome. Tu na hrade Štefan dokončil chrám svätého Vojtecha. Pre potreby cirkvi sám kráľ zadovážil bohoslužobné potreby. Jeho manželka Gizela vlastnoručne vyšívala omšové rúcha. Štefan sa rovnako staral o poddaných. V preoblečení chodieval do nemocníc, kde obsluhoval chorých, alebo skúšal biskupstvá, ale aj kláštory, či si tam plnia povinnosti. Neporiadky trestal a obetavých ľudí odmeňoval. Hoci musel bojovať proti sedmohradskému kniežaťu, ktorý ho chcel zbaviť trónu, ba aj proti novému nemeckému cisárovi, predsa väčšiu časť života prežil v mieri, čím upevnil existenciu uhorského štátu.
Sedem rokov pred smrťou sa navždy prestal usmievať. Vtedy zomrel Štefanov jediný syn Imrich. Toho kráľ pripravoval na prevzatie vlády. Len šesť dní pred týmto aktom, keď mal byť Imrich korunovaný, princ zomrel pri poľovačke. Odvtedy sa Štefan až do smrti neusmieval. Neustále sa modlil.
Počas týchto siedmich rokov musel čeliť sprisahaniu vojvodov, z ktorých jeden sa vybral v noci za ním, že kráľa zavraždí. Ale pri kráľovej posteli nedokázal tento čin urobiť. Meč mu vypadol z ruky a on si pred Štefanom kľakol a prosil ho o odpustenie. Štefan odpustil vrahovi. Zostala mu už len jedna starosť, kto bude vládnuť v Uhorsku po jeho smrti. Nakoniec sa rozhodol za následníka určiť syna svojej sestry Petra.
Svätý Štefan zomrel vo veku šesťdesiatdeväť rokov 15. augusta v roku 1038 v Ostrihome. Jeho pamiatka sa slávila najprv 20. augusta, ale potom bol vyčlenený dnešný deň, 16. august.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára