nedeľa 18. augusta 2013

Svätí na každý deň: 19. august - Ján Eudes

19. august
Ján Eudes


Svätý Ján Eudes bol kňaz, ktorý sa stal apoštolom Francúzska. V 17. storočí rozširoval úctu k Božskému srdcu Ježišovmu a najmä k srdcu Panny Márie. Založil Kongregáciu Ježiša a Márie, neskôr jej členov začali volať po ňom Eudisti.
Narodil sa ako prvý zo siedmich detí. Bol vymodlený, lebo prišiel na svet až tri roky po uzavretí manželstva jeho rodičmi, ktorí prosili o syna s tým, že po narodení sa ho rozhodli z vďaky obetovať Panne Márii. Ale ľudské srdcia bývajú nestále.
Ján Eudes sa narodil v roku 1601 v rodine, ktorá takmer celá vymrela z otcovej strany na mor. Rodičom v týchto ťažkých skúškach osudu pomáhala viera. Neskôr chceli od prvorodeného syna, aby sa výhodne oženil, čo Ján odmietol.
Jeho otec chcel byť kedysi tiež kňazom, ale potom sa vplyvom moru, ktorý mu vzal celú rodinu, stal dedinským lekárom a roľníkom. Zabudol aj na sľub Panne Márii a od prvorodeného syna čakal niečo iné.
Ján Eudes bol neoblomný a ako dvadsaťdvaročný vstúpil do Spoločnosti oratoriánov v Paríži. Po vysviacke za kňaza vo veku dvadsaťšesť rokov, ho otec prosil, aby sa vrátil z Paríža domov na vidiek, lebo opäť prišiel mor. Vtedy Ján poslúchol otcove prosby a dva mesiace hrdinsky opatroval chorých.
Potom sa štyri roky pripravoval na misie. Náhle sa mor vrátil a takmer zomrel aj Ján Eudes. Napokon predsa začal s ľudovými misiami v čase, keď boli ľudia poblúdení vďaka množstvu falošných kazateľov. Jeho nadšenie pre túto prácu bolo také obrovské, že už po dvoch rokoch bol ustanovený v Normandií za hlavu Oratoriánov. Chýr o sile jeho kázní letel po krajine a Eudesove omše dosahovali neuveriteľné návštevnosti. Hriešnici sa zriekali zla, ľudia plakali a zmierovali sa. Lenže hneď ako z toho ktorého regiónu odišiel, nastúpili opäť bludní kazatelia a Eudesove dielo bolo zničené. Pochopil, že musia vznikať nové semináre, ktoré pripravia pre ľud skutočných pastierov z radov kňazov.
Za týmto cieľom založil Kongregáciu Ježiša a Márie. Bohorodičku si osobitne uctieval od detstva, kedy napísal zmluvu, ktorú podpísal vlastnou krvou, že sa mu Panna Mária stáva jedinou snúbenicou a na jej sochu dal prsteň ako dôkaz lásky.
Panna Mária ho chránila, veď do roku 1676 urobil Ján neuveriteľných osemdesiat misií po celom Francúzsku a založil šesť seminárov. Takmer celé 17. storočie patrilo vo Francúzsku vplyvu Jána Eudesa na ľud. Pritom smelo kritizoval aj vrchnosť, odkiaľ sa mu vracali rôzne intrigy a problémy, s ktorými si nakoniec vždy s Božou pomocou obdivuhodne poradil.
Založil aj ženskú kongregáciu Notre Dame de Charité, teda Panien Márie Láskavej, ktorá bola orientovaná na záchranu padlých žien podľa regulí svätého Augustína. Eudisti sa neskôr rozšírili do celého sveta. Ich zakladateľ svätý Ján Eudes im zanechal tri slávne spisy Ježišov život a jeho kráľovstvo, Dobrý spovedník a Obdivuhodné srdce Božej Matky.
Zatiaľ nezaháľali ani jeho protivníci. Napriek obdivuhodnej práci, ktorú vykonal vo Francúzsku, existoval široký front jeho odporcov z najrozličnejších spoločenských tried. Nenávideli ho na kráľovskom dvore v Paríži, ale intrigy proti nemu sa spriadali aj v samotnom Ríme.
Pred jeho smrťou sa tento nevďak sveta násobil. Nakoniec Ján Eudes odstúpil v roku 1680 z funkcie generálneho predstaveného kongregácie a 19. augusta zomrel vo veku sedemdesiatdeväť rokov.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára