streda 7. augusta 2013

Svätí na každý deň: 8. august - Dominik

8. august
Dominik


Svätý Dominik sa narodil v roku 1175 v Kastílii v Španielsku matke Jane z Azy, ktorá je blahoslavená. Jeho brat Manes je tiež blahoslavený. Dominik sa narodil potom, ako sa jeho matke sníval čudný sen. Ten ju vystrašil. Videla v ňom psíka, ktorý držal v papuli horiacu fakľu. Svetlo z nej ožiarilo celý svet. Presne tak, ako je Dominikove dielo známe vďaka svätému ružencu a podľa ním založeného rehoľného rádu.
V detstve ho vychovával mamin brat, ktorý bol kňazom. V osemnástich rokoch sa Dominik zasvätil Panne Márii. Spával na holej zemi a celé noci sa zvykol premodliť.
Po smrti jeho matky vypukol v krajine hladomor. Dominik predal všetok majetok a rozdal ho chudobným. Nakoniec aj to najcennejšie, čo mu zostalo - knihy, ktoré sa vtedy prepisovali ručne a boli viazané v koži, takže boli veľmi drahé. Dominik o tom povedal:
"Ako by som mohol ducha nasycovať z mŕtvych koží kníh, keď ľudia umierajú od hladu?"
Ako dvadsaťtri ročný bol už zástupcom prepošta kapituly u biskupa v Osme. Taký bol známy kázňami a svätým príkladom života. Sám sa tri roky predtým ponúkol do otroctva k Maurom na výmenu za syna neznámej ženy, ktorá plakala pre dieťa odvlečené do otroctva. Žena Dominikovu obetu odmietla.
Po deviatich rokoch kňazskej služby šiel s biskupom do Francúzska, kde spoznal blud albigencov. Pocítil volanie vrátiť bludárov k pravej viere. Albigenci búrali chrámy a zabíjali kňazov. Dominik po súhlase od pápeža zostal vo Francúzsku spolu s biskupom Diegom. Zvolili si cestu úplnej chudoby pri obracaní bludárov. Biskup zomrel a Dominik zostal po dvoch rokoch sám s ôsmimi pomocníkmi, keď sa už všetci ostatní misionári vzdali nádeje na obrátenie poblúdených veriacich.
Aj Dominik si už začal po toľkej zbytočnej námahe zúfať, či sa mu podarí bludárov obrátiť, keď sa mu po úpenlivej modlitbe zjavila Panna Mária a povedala mu:
"Nerobíš dobre, ak sa snažíš poblúdených iba presviedčať. Musíš dokázať pravý zmysel viery a ukázať, ako sa žije podľa pravdy. Preto veď ľudí k modlitbe."
Potom Panna Mária naučila Dominika modliť sa svätý ruženec. Od tohto zjavenia Dominik rýchlo obrátil vyše stotisíc bludárov. Do ruženca sa zmestil celý obsah viery, aby ho pochopil aj najjednoduchší človek. Prostí ľudia vtedy nevedeli čítať a písať. Panna Mária im tak sprostredkovala cez svätý ruženec všetky pravdy viery. Po zvestovaní tejto zázračnej zbierky modlitieb ruženca založil Dominik Rád kazateľov vo francúzskom meste Toulouse, známy ako Dominikáni.
V Ríme sa Dominik pri návšteve pápeža spoznal so svätým Františkom z Assisi, s ktorým sa rýchle spriatelili. Po pápežovom uznaní rádu Dominikánov sa títo kazatelia vďaka svätému vedeniu rozšírili nielen po Francúzsku, ale spolu s Františkánmi prispeli ku kresťanskému obnoveniu Európy a neskôr aj iných kontinentov. Dominik preto posielal kazateľov do celého sveta so slovami:
"Semeno, ktoré bolo rozosiate, vzrastie a prinesie hojné ovocie. Ak zostáva na kope, zhynie."
Tak Dominikáni odchádzali do sveta bosí a chudobní ako ich predstavený, ktorý putoval len so žobráckou palicou v ruke.
Z Francúzska odišiel do Ríma, kde rozšíril aj ženskú časť rehole a okrem Ružencovho spolku založil aj spolok Milites Christi, čo znamená Kristovi vojaci. Zapájal tak do modlitieb aj laikov žijúcich v rodinách.
Peši a bosý šiel Dominik aj vo veku päťdesiatjeden rokov z Benátok do Bologne, kam prišiel celý rozhorúčený. Bol august v roku 1221. V kláštore dostal prudkú horúčku. Ľahol si v rehoľnom rúchu na zem a bratom povedal:
"Zanechávam vám svoje dedičstvo: lásku, pokoru a chudobu. Kto túto pozostalosť prijme, ten bude mojím spoludedičom pri delení nebeského kráľovstva."
Svätého Dominika pochovali podľa jeho želania "pod nohy svojich bratov", čiže pod dlažbu kostola svätého Mikuláša v Bologni.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára