piatok 30. augusta 2013

Svätí na každý deň: 31. august - Rajmund Nonnatus

31. august
Rajmund Nonnatus


Nenarodil sa a predsa sa stal svätým. Toto zvláštne určenie osudu patrí svätému s menom Rajmund s dodatkom Nonnatus - čo znamená: nenarodený.
Rajmundova matka v siedmom mesiaci tehotenstva zomrela. Lekárom sa však podarilo z mŕtvej matky vytiahnuť živé dieťa - Rajmunda. Stalo sa tak v roku 1204 v dedinke Portella v španielskom Katalánsku.
Rajmund pochádzal zo slávneho šľachtického rodu a jeho otec, ktorý bol váženým grófom, sa nadejal, že bude mať zo syna úspešného zakladateľa rodu. Lenže Rajmund sníval od detstva o rehoľnom živote, z čoho bol jeho otec rozčarovaný. Odvolal ho zo škôl, lebo si myslel, že tam sa jeho syn dostal k informáciám o rehoľníckom osude a zveril Rajmundovi do správy jeden z majetkov. Nechtiac urobil synovi po vôli, lebo ho vytrhol z hlučného sveta. Rajmund sa venoval majetku, ale predovšetkým kráse prírody, v ktorej videl dielo stvoriteľa.
Na samote viedol pustovnícky život, pričom sa zasvätil Panne Márii. Jej krásnu sochu objavil v kaplnke svätého Michala neďaleko miesta, kde pásaval ovce. Celé hodiny dokázal pred kaplnkou prekľačať v modlitbe. Na tomto mieste je dnes pochovaný, hoci kaplnku svätého Michala nahradil už kláštor a kostol postavený na Rajmundovu pamiatku.
Tu pred kaplnkou ho raz našiel aj mocný gróf, jeho otec. Keď videl synovu zbožnosť, zmenil názor. Rozlúčil sa s predstavou silného rodu a dovolil Rajmundovi, aby vstúpil do kláštora. Urobil tak v Ráde Panny Márie de Mercede založenom svätým Petrom Nolaskusom na vykupovanie kresťanských zajatcov z mohamedánskeho otroctva. V tom čase časť Španielska na začiatku 13. storočia obsadili Mauri, ktorí kresťanov odvádzali do ťažkého otroctva v Afrike. V tomto ráde platil okrem troch tradičných sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti ešte sľub, že ak to bude nutné, člen rádu obetuje aj sám seba za vykúpenie otroka. V Barcelone Rajmunda Nonnatusa do rádu prijímal sám Peter Nolaskus. Rajmund bol v roku 1222 vysvätený vo veku osemnásť rokov za kňaza a s generálnym predstaveným rádu Nolaskusom bol na dvoch cestách v Afrike pri vykupovaní väzňov.
Rajmundovi sa stala osudnou tretia cesta do Alžírska, kde vykúpil z otroctva dvesto väzňov, ale mohamedáni ho nenávideli a zajali ho. V otroctve našiel nové pole pôsobenia. Obracal väzňov na kresťanstvo aj z iných vier. Okrem židov, dokonca aj samotných mohamedánov. Keď sa to jeho väznitelia dozvedeli, prepichli mu ústa železnými svorkami, ktoré zamykali kľúčom, aby nemohol rozprávať. Ústa mu odomkýnali len na prijímanie potravy. Po ôsmich mesiacoch trýznenia Rajmunda našiel Peter Nolaskus a vykúpil ho z väzenia.
Rajmundove meno sa razom stalo slávnym, keďže bol mučeníkom pre vieru v Afrike. Pápež mu udelil vysokú cirkevnú hodnosť kardinála. Lenže Rajmund Nonnatus sa po návrate do Barcelóny vôbec nesprával ako vysoký cirkevný hodnostár. Naopak, hoci mu pripravili kardinálsky palác, šiel rovno do kláštora, kde žil ďalej chudobným a poníženým spôsobom života obyčajného rehoľníka. Pápež Gregor IX. na kardinála Rajmunda naliehal, že musí prísť z kláštora do Ríma. Rajmund z poslušnosti súhlasil, lebo Svätý Otec dôvodil, že potrebuje skúsenosti kardinála pri správe cirkvi.
Po ceste do Ríma však Rajmund Nonnatus ochorel a 31. augusta v roku 1240 ako tridsaťšesťročný zomrel v Cardone. Pochovali ho v kaplnke svätého Michala, kde kedysi pásol ovce. Tu na jeho počesť postavili kláštor a kostol Rádu Panny Márie.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára