štvrtok 22. augusta 2013

Svätí na každý deň: 23. august - Ružena Limská

23. august
Ružena Limská


Mystičku svätú Ruženu Limskú považujú za hlavnú patrónku Ameriky a pápež ju pri svätorečení v roku 1672 nazval "prvým kvetom svätosti Nového sveta". Ružena Limská prežila na zemi len tridsaťjeden rokov, ale v neuveriteľnom utrpení.
Narodila sa v roku 1586 v hlavnom meste Peru v Lime, preto sa volá Limská. Jej rodičia boli bohatí, ale ona si vybrala cestu chudoby a utrpenia. Už v kolíske ju nazvala pestúnka menom Rosa - teda Ružena, taká bola krásna. Meno Ružena jej však dal až pri birmovke arcibiskup, ktorý bol neskôr vyhlásený za svätca Turibius de Mongrovejo, lebo dostal v zjavení pokyn, že ju má nazvať menom ruže.
Aj iným ľuďom, ktorí s ňou prichádzali do styku, sa dostávalo mnoho Božích zjavení, ktoré ich usmerňovali, ako sa k Ružene Limskej správať. Týkalo sa to najmä jej rodičov. Tí chceli dcéru dobre vydať. Lenže Ružena sa zasvätila Bohu už vo veku piatich rokov. Aj v tom vidno úplnú Božiu predurčenosť tejto panny. V troch rokoch jej museli amputovať prst, lebo napriek úrazu, ktorý mala, nikomu o bolesti nepovedala, ani nezaplakala, a to ani pri amputácii prsta, keď už sa po troch dňoch nedal zachrániť.
Ružena Limská v detstve prosila, aby jej na ramená nakládli tehly, nech vie, ako trpel Ježiš pod krížom. Neskôr celé noci nosievala veľký a ťažký kríž na ramenách. Chcela takto v pokáni utrpenia obetovať samu seba za duše iných hriešnikov a ich hriechy takto očistiť. Obeta Ruženy Limskej mala teda jasný cieľ, keď chcela už za života stáť pri bráne pekla a zabrániť dušiam, aby sa tam dostali. Mala totiž jasné videnia a hovorila:
"Žiaľbohu, duše padajú do pekelnej priepasti tak, ako padá v jeseni suché lístie na zem."
Vedela, že Božie milosrdenstvo je nesmierne. Často sa jej zjavoval Ježiš, s ktorým sa dôverne rozprávala. Odmietala parády a raz, keď ju matka prinútila dať si na hlavu korunu z kvetov, zabodla si ihlicu z koruny priamo do hlavy. Dokonca si z kúska striebra vyrobila klincovú korunu, ktorú si zabodávala do hlavy. Nakoniec ju bohatí rodičia už nenútili do parády. Postavila si malú chyžku v záhrade, kde s ňou žilo obrovské množstvo komárov, ktorí ju vôbec neštípali. Sama o nich povedala:
"Svojim bzukotom sprevádzajú moje piesne."
Ruženini rodičia náhle schudobneli. Ich dcéra, ktorá žila v rodine ako rehoľníčka, ich živila prácou. Pritom sa pravidelne kruto postila, keď od pätnástich rokov nejedávala vôbec mäso, ale ani ovocie a žila len na chlebe a o vode. Celé dni a noci sa modlila, spávala len dve hodiny denne. Vo veku dvadsať rokov si obliekla rúcho tretieho rádu svätého Dominika. Prosila svätú Katarínu Sienskú, ktorá sa jej tiež zjavovala, či svätého Jána z Kríža, aby ju vzali pod ochranu. V jej chatrči ju navštívila v zjavení aj Panna Mária. Ľudia ju obdivovali a milovali. Preto Ružena Limská, ktorá nechcela svetskú slávu, prosila Boha, aby pri hladovkách neschudla a nemenila výzor. Tak sa stalo, že po ťažkom štyridsať dňovom pôste, keď na záver tridsať hodín vôbec nič nejedla a ani nepila, povedali mladíci, ktorí ju stretli, že "taká slávna rehoľníčka svojim pokáním a vyzerá, akoby šla z hostiny."
S tým bola Ružena Limská spokojná. Netúžila po vzbudzovaní pozornosti. Spávala na ostrom lôžku postavenom z tehál a rozbitých nádob poukladaných ostrými hranami nahor celých šestnásť rokov. Podľa jej slov, Ružene Ježiš v jednej extáze povedal:
"Lôžko môjho kríža bolo oveľa tvrdšie, užšie a strašnejšie ako tvoje. Rozmýšľaj o tom na posteli bolesti a tvoja láska ti povie, že tvoja posteľ je posteľou kvetov."
Posledné slová, ktoré povedala v hodine smrti 24. augusta v roku 1617, boli:
"Ježiš, Ježiš, zostaň pri mne!"
Najväčší pomník v Peru stojí v hlavnom meste Lime. A je postavený na pamiatku svätej Ruženy Limskej.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára