streda 21. augusta 2013

Svätí na každý deň: 22. august - Panna Mária Kráľovná

22. august
Panna Mária Kráľovna


Dnes na sviatok Panny Márie Kráľovny sa môžeme modliť modlitbu svätého Alfonza z Liguori:
"Ó, najslávnejšia Kráľovná a Matka! Ty si už opustila našu úbohú zem a si v nebeskom kráľovstve, kde si ako Kráľovná povýšená nad všetky anjelské chóry. My, úbohí hriešnici, vieme veľmi dobre, že si nezaslúžime, aby si v tomto hriešnom a smutnom svete s nami zostávala. Pevne však veríme, že na nás úbohých nezabúdaš a že máš milosrdenstvo s nami, nešťastnými dietkami Evy. Ó, najsvätejšia Panna, obráť k nám zo svojho nebeského trónu svoje milosrdné oči a maj s nami zmilovanie! Amen."
Podľa evanjelia podľa Matúša, Ježiš Kristus povedal:
"Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach."
Panna Mária zo všetkých ľudí jediná počas života Krista na zemi, ho nikdy v ničom nezradila. Vždy ho milovala a splnila každé Kristove želanie. Pritom Panna Mária bola zbavená ako jediná z ľudského rodu dedičného hriechu. V Zjavení apoštola svätého Jána sa môžeme dočítať:
"Potom sa ukázalo na nebi veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami Mesiac a na jej hlave veniec dvanástich hviezd."
Tieto slová si stáročia veriaci vysvetľujú ako znamenie Panny Márie - Kráľovnej neba i zeme. Veď Ježiš Kristus nemohol pred Otcom krajšie vyznať žiadnu ľudskú bytosť, ako práve ženu, ktorá ho porodila. Ženu, ktorá pri ňom verne trpela. Panna Mária sa preto právom považuje v utrpení medzi prvú u mučeníkov. Považuje sa za prvú medzi pannami.
Nečudo, že pápež Pius XII. v jubilejnom mariánskom roku 1954 ustanovil nový liturgický sviatok Panny Márie Kráľovnej neba a zeme. Svätý otec tak urobil korunovaním milostivévo obrazu Salus Populi Romani, ktorého názov v preklade znamená Spása rímskeho ľudu. Pri tomto obraze Panny Márie sa stalo množstvo zázrakov. Nosili ho po uliciach Ríma v čase morových nákaz a mor ustupoval u chorých presne tak, ako obraz prenášali po tej ktorej ulici. Tento obraz je vystavený v rímskom chráme Santa Maria Maggiore - ktorého názov znamená Väčší chrám Panny Márie. Práve v ňom dal pápež Hadrián II. v roku 868 slúžiť omšu po slovensky vďaka misii Cyrila a Metoda na našom území. Tak sa stará slovenčina stala štvrtým liturgickým jazykom popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. O tom, že Panna Mária je Kráľovnou, nepochybuje dnes nik z kresťanských národov. Apoštol svätý Pavol v prvom liste Korinťanom napísal:
"Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú."
O tom, že Panna Mária je Kráľovnou, nás presviedča jej zjavenie v mexickom Guadalupe v roku 1531. Dovtedy v 16. storočí sa misionárom podarilo pokrstiť do desaťtisíc aztéckych indiánov. Jednému z nich Juanovi Diegovi Cuauhtloatzinovi sa zjavila Panna Mária so žiadosťou, aby na vrchu Tepeyac postavili chrám. Poslala ho s týmto posolstvom za biskupom. Na znak toho, že indián hovorí pravdu, Juan Diego našiel na Máriin pokyn vo výške asi dve tisíc metrov nad morom, kde bol vždy len sneh a ľad rozkvitnuté ruže. Kvety natrhal do zástery. Keď ich vysypal pred biskupom, na indiánovej zástere zostal namaľovaný obraz Božej Matky.
Až po päťsto rokoch od tejto udalosti vedci našli v očiach namaľovanej Panny Márie ukrytý odkaz pre nás. Dovtedy nemali techniku, aby zistili, že v očiach na obraze sa nachádzajú ďalšie menšie obrazy. Presne tak, ako sa v očiach človeka zachováva obraz toho, na čo sa pozerá. V namaľovanom oku je obraz Juana Diega pred biskupom a v druhom aztécka rodina. Žiaden maliar tej doby by niečo také malé nedokázal namaľovať bez špeciálnych optických prístrojov, ktoré nemali. A niečo také nedokážu namaľovať ani dnes najmodernejšou technikou, čo potvrdili svetové vedecké kapacity. Panna Mária je na plášti z lacnej látky, ktorá sa zázračne stáročia nerozkladá napriek tomu, že stáročia pri nej horeli sviečky a tisíce ľudí látku bozkávalo a dotýkalo sa jej. Panna Mária je namaľovaná v symbolike aztéckych indiánov ako kráľovná, ktorá porazila ich indiánske božstvá. Po tomto zjavení sa indiáni dávali hromadne krstiť a za desať rokov počet nových kresťanov dosiahol v 16. storočí v Mexiku neuveriteľných dva milióny ľudí. Dôvodom bola symbolika ako je Panna Mária na obraze namaľovaná. Je tam zobrazená ako víťaz nad indiánskymi božstvami, teda ako Kráľovna neba a zeme.

Stanislav Háber
(z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára